MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POTYCZKI TEATRALNE

HARMONOGRAM POTYCZEK

HARMONOGRAM POTYCZEK TEATRALNYCH ZAMBRW 2018 HARMONOGRAM POTYCZEK TEATRALNYCH ZAMBRW 2018
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  17.03.2018 roku, od godziny 10:00

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. POTYCZKI TEATRALNE - co to takiego?

  • Potyczki Teatralne su integracji osb zainteresowanych teatrem. Baz dla takiej integracji jest nieskrpowana zabawa wyzwalajca w uczestnikach potrzeb tworzenia i prezentowania swojej twrczoci.
  • Potyczki Teatralne to przede wszystkim zaproszenie do wsplnej zabawy w teatr. Oczekujemy na prezentacje w dowolnej formie scenicznej (od teatru ywego planu, kabaretu, programu estradowego, przedstawienia kukiekowego do teatru jednego aktora). Ta dowolno formy jest zacht do poszukiwa oryginalnej wypowiedzi scenicznej.
  • W Potyczkach Teatralnych rywalizacja zastpiona jest form swobodnej prezentacji. Nasza impreza daje moliwo przedstawienia swoich osigni szerokiemu audytorium oraz nawizania kontaktw z innymi grupami teatralnymi.
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Potyczki Teatralne adresowane s do:
   • - dzieci z przedszkoli,
   • - dzieci ze szk podstawowych,
   • - modziey z gimnazjw oraz szk ponadgimnazjalnych,
   • - osb dorosych.
  • W Potyczkach Teatralnych mog bra udzia:
   • - zespoy kierowane przez nauczycieli i profesjonalnych instruktorw teatralnych,
   • - zespoy amatorskie,
   • - twrcy niezrzeszeni.
  • Kady zesp biorcy udzia w Potyczkach Teatralnych otrzyma pamitkowy dyplom.
  • Organizator nie pokrywa kosztw dojazdu.
  • Kart zgoszenia (w zaczeniu) naley dostarczy do siedziby Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Wyszyskiego 2a do dnia 7 marca 2018r.
  • Kady zesp ma obowizek dokonania w karcie zgoszenia wstpnej rezerwacji dnia wystpu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tej rezerwacji o czym powiadomi telefonicznie opiekuna zespou.
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  Karta zgoszeniowa