MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM

PŁASKORZEŹBA Z KARTONU I PAPIERU

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

KOORDYNATOR

Włodzimierz Dąbkowski
e-mail: galeria@mokzambrow.pl
tel. 86/271 27 99 w. 17

CELE KONKURSU

 • Aktywizacja polskiego środowiska twórczego w trudnym okresie izolacji społecznej spowodowanej pandemią COVID-19
 • Inspirowanie Polaków do twórczych działań oraz zaproszenie ich do prezentacji projektów artystycznych w przestrzeni wirtualnej galerii#tworzymy wirtualną galerię polskiego designu COVID-19
 • Wykorzystanie surowców wtórnych w kompozycji plastycznej.

KATEGORIE WIEKOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs adresowany jest do mieszkańców całej Polski dla dorosłych i dzieci od lat 10
 • Uczestnicy zostaną ocenieni w trzech kategoriach
  a) 10 -14lat
  b) 15-18 lat
  c) od 19 lat wzwyż
 • Każdy uczestnik może wykonać jedną lub dwie prace.
 • Płaskorzeźba musi być wykonana z papieru i materiałów podobnych (wszelkie tektury, kartony, kawałki płyty pilśniowej).
 • Praca będzie uznana za płaskorzeźbę wtedy, gdy jej grubość będzie zróżnicowana. Należy naklejać materiał warstwami używając kleju.
 • Płaskorzeźby można kolorować lub zostawić w stanie tzw. surowym.
 • Tematyka pracy dowolna.
 • Osoby zamierzające wziąć udział w Konkursie zobowiązane są aby do 4 maja 2020 roku przesłać na adres e-mailowygaleria@mokzambrow.pl wpisując w tytule listu KONKURS następujące dokumenty:
  a) wypełnione karty zgłoszenia:
  – formularz z danymi osobowymi
  – formularz z opisem pracy
  - zgodę .na przetwarzanie danych osobowych
  Ich nadesłanie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu. Przyjmowane będą jedynie czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione karty zgłoszenia.
  b) dokładnej jakości kolorowe fotografie prac:
  – w układzie poziomym
  - rozmiar minimalny 800x600 pixeli
  - rozdzielczość od 150 do 300dpi.
  - zapisane w formie jpg
  - maksymalnie 3 zdjęcia pracy
  – rozmiar 3 zdjęć nie może przekraczać 10MB.
 • Miejscem prezentacji nadesłanych zdjęć będzie wirtualna galeria #tworzymy wirtualną galerię polskiego designu COVID 19
 • Prace zgłoszone do konkursu oceni Jury powołane przez organizatora
 • Werdykt Jury ogłoszony będzie dnia 14maja 2020 roku na stronie internetowej organizatora www.mokzambrow.pl Dodatkowo laureaci powiadomieni będą telefonicznie lub mailowo.
 • Zwycięzcy przyznane nagrody odbiorą osobiście lub otrzymają pocztą po opanowaniu pandemii COVID 19
 • Uczestnicy konkursu poprzez podpisanie formularza zgłoszenia, udzielają organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie z nadesłanych fotografii przedstawiających prace na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką
  b) użyczenie(na potrzeby np. mediów
  c) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie
  d) wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w jego pamięci
  e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
  f) w celach związanych z organizacją i promocją konkursu
 • Przesłanie karty zgłoszenia przez Uczestnika jest uważane przez Organizatora za akceptację warunków regulaminu.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

inspektor@mokzambrow.pl
tel. 86/271 27 99 w 15

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Karta zgłoszeniowa plus RODOkarta zgłoszeniowa i rodo

Karta zgłoszeniowa plus RODO - DOC