MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Oglnopolski Konkurs Literacki
O DIAMENTOWE PIRO"

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  23 maja 2018 r. godzina 13.00

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest upowszechnianie i rozwijanie twrczoci literackiej.

 • IV. UCZESTNICY KONKURSU I KATEGORIE

  • Konkurs adresowany jest do modziey uczszczajcej do szk ponadgimnazjalnych oraz do osb dorosych.
  • W Konkursie mog bra udzia zarwno amatorzy jak i czonkowie profesjonalnych stowarzysze twrczych.
  • Nadesane utwory literackie ocenione zostan w trzech kategoriach:
   • a) wiersz o tematyce dowolnej kategoria modziey ze szk ponadgimnazjalnych,
   • b) wiersz o tematyce dowolnej kategoria osb dorosych,
   • c) debiut literacki.
 • V. ZAOENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs naley przesa 3 egzemplarze od 3 do 5 nigdzie dotd niepublikowanych utworw literackich.
  • Utwory naley opatrzy pseudonimem artystycznym oraz dopiskiem okrelajcym kategori, w ktrej maj by one ocenione. Ten sam pseudonim i dopisek okrelajcy kategori naley umieci na doczonej, zaklejonej kopercie zawierajcej kartk z imieniem i nazwiskiem autora, dokadnym adresem, numerem telefonu, wiekiem oraz ewentualnymi danymi o przynalenoci do klubw i stowarzysze literackich.
  • Prace konkursowe naley dostarczy do siedziby Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie do dnia 16 maja 2018 roku (decyduje data dostarczenia przesyki do siedziby MOK w Zambrowie) z dopiskiem: Konkurs Literacki "O DIAMENTOWE PIRO".
  • Utwory literackie nadesane na Konkurs przechodz na wasno Organizatora.
  • MOK w Zambrowie zastrzega sobie prawo do nieodpatnej publikacji utworw nadesanych na konkurs (w internecie, prasie i innych mediach).
  • W przypadku maej iloci zgosze (poniej 5 uczestnikw) Organizator zastrzega sobie prawo do odwoania Konkursu.
  • Prace nie speniajce wymaga regulaminowych nie bd dopuszczone do Konkursu.
  • O podziale nagrd przyznanych w Konkursie zdecyduje Komisja powoana przez Organizatora Konkursu.
  • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymaj pamitkowe dyplomy.