MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

„MAGIA ANIOŁÓW, MIKOŁAJA I ŚNIEŻYNKI”
NAJPIĘKNIEJSZY ZESTAW OZDÓB CHOINKOWYCH

 • I. ORGANIZATOR (MIEJSKIEGO FINAŁU KONKURSU)

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. KATEGORIE WIEKOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Konkurs adresowany jest do 3 grup wiekowych:
  • - młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych,
   - młodzieży ze szkół ponadpodstawowych,
   - osób dorosłych.
  • Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać własnoręcznie zestaw 3 ozdób choinkowych w formie zawieszek.
  • Zestawy ozdób choinkowych zgłoszonych do konkursu muszą zawierać po jednej postaci: Anioła i Mikołaja oraz dodatkową dowolną postać związaną ze Świętami Bożego Narodzenia np. śnieżynki, bałwanka, renifera itp.
  • Każda placówka może zgłosić maksymalnie 5 Uczestników.
  • Za Uczestników uważa się osoby indywidualne - prace wykonane zespołowo nie będą podlegały ocenie.
  • Zestawy ozdób choinkowych zgłoszone do konkursu muszą być zapakowane w kartonik uniemożliwiający zdekompletowanie lub uszkodzenie znajdujących się w nim prac.
  • Do kartonika należy przykleić wypełnioną drukowanym pismem kartę zgłoszenia
  • Wewnątrz kartonu należy umieścić wypełnione i podpisane formularze
   - zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych z uczestnictwem w konkursach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie,
   - zgodę na wykorzystanie wizerunku.
 • III. TERMIN I MIEJSCE

  • Ostateczny termin dostarczenia prac konkursowych upływa dnia 4 grudnia 2019 roku o godzinie 15.30.
  • Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora.
  • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi dnia 11 grudnia 2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Organizatora.
 • IV. OCENA I NAGRODY

  • Prace oceni komisja powołana przez Organizatora.
  • W każdej kategorii wiekowej przyznana zostanie nagroda za najpiękniejszy zestaw ozdób choinkowych.
 • V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, jeśli liczba zgłoszonych Uczestników będzie mniejsza niż 5.
  • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na koszt własny.
  • Niepełnoletni Uczestnicy docierają na miejsce konkursu w towarzystwie opiekunów.
  • Dodatkowych informacji udziela Organizator.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA do pobrania

  ZGODY RODO do pobrania