MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Konkursu Ortograficznego z Języka Angielskiego
Spelling Masters

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja konkursowa w składzie: 1. Marta Konopka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
  2. Iwona Grajewska-Partyka – Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie.
  3. Sylwia Sakowicz – Nauczyciel języka angielskiego w Miejskim Gimnazjum w Zambrowie.
  4. Marta Potrzebko- Świerszcz- Nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku
  5. Nadia Gołowaczyk- konsultant metodyczny wydawnictwa MacMillan
  Po dokonaniu oceny prac konkursowych postanowiło przyznać:
 • W KATEGORII SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH:

  • I miejsce - Damian Wyszołmirski, Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie
  • II miejsce - Oliwia Kozłowska, Gimnazjum im. M. Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
  • III miejsce - Aleksandra Bielińska, Gimnazjum im. M. Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
  • WYRÓŻNIENIE - Joanna Kapica, Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie
  • WYRÓŻNIENIE - Joanna Szuberska, Gimnazjum im. M. Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.
 • W KATEGORII SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

  • I miejsce - Kacper Leszczyński, Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
  • II miejsce - Jakub Sokołowski, II Liceum Ogólnokształcące w Łomży
  • III miejsce - Małgorzata Przychodzeń, I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Zambrowie
  • WYRÓŻNIENIE - Dominika Werpachowska, II Liceum Ogólnokształcące w Łomży
  • WYRÓŻNIENIE - Beata Rybicka, II Liceum Ogólnokształcące w Łomży

FOTOREPORTAŻ

Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego Spelling Masters - MOK Zambrów 10.04.2013 r.
“Spelling Masters” MOK Zambrów 10.04.2013r.
 • I. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego z Języka Angielskiego ‘Spelling Masters’ jest:

  Iwona Grajewska-Partyka- nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „ Grota” w Zambrowie,

  Sylwia Sakowicz- nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zambrowie,

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  10 kwietnia 2013 roku (środa), godz.13:15,

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, tel.86 271 27 99.

 • III. CEL KONKURSU

  • - Doskonalenie znajomości języka angielskiego
  • - Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
  • - Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między zambrowskimi szkołami ponadpodstawowymi
  • - Propagowanie nauki języków obcych
  • - Poszukiwanie zdolnej młodzieży i zapewnienie jej możliwości realizacji w wybranej dziedzinie
 • IV. Warunk i uczestnictwa

  Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej z województwa podlaskiego chcący sprawdzić swoje umiejętności językowe w zakresie ortografii języka angielskiego. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają na adres mailowy grajesia@wp.pl oraz sakowicz@onet.eu lub osobiście dostarczają kartę uczestnictwa do siedziby w MOK w Zambrowie najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną datą konkursu, czyli do 27.03.2013
 • V. Zasady i przebieg konkursu

  • Za stronę merytoryczną konkursu odpowiadają Iwona Grajewska- Partyka i Sylwia Sakowicz. Konkurs ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych w zakresie rozumienia tekstu słuchanego i polegać będzie na uzupełnianiu luk w tekście. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
  • Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
  • Etap I - eliminacje szkolne

   - eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie.

   - zwycięzcy tego etapu przechodzą do eliminacji wojewódzkich

  • Etap II - finał

   - w finale bierze udział maksymalnie 3 najlepszych uczniów wyłonionych z każdej szkoły poprzez eliminacje szkolne.

   - finał odbędzie się w dwóch turach: szkoły gimnazjalne, następnie ponadgimnazjalne

   - kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy wraz z jury

   - uczestnicy na miejsce konkursu docierają na własny koszt.

  • Uczestnicy na miejsce finału konkursu docierają na własny koszt.
 • VI. Nagrody

  Nagrody dla zwycięzców ufundowane są przez wydawnictwa Pearson Longman, Macmillan oraz MOK w Zambrowie. Ponadto uczniowie otrzymają dyplomy oraz nauczyciele- opiekunowie, którzy przygotowali lub wytypowali uczniów dostaną stosowne podziękowania.
 • VII. Jury

  Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury w składzie:
  • - Iwona Grajewska-Partyka- nauczyciel ZS nr1 w Zambrowie
  • - Sylwia Sakowicz- nauczyciel MG nr 1 w Zambrowie
  • - Marta Konopka- dyrektor MOK w Zambrowie
  • - Katarzyna Żukowska-Matuk- konsultant metodyczny wydawnictwa Pearson Longman
  • - Nadia Gołowaczyk- konsultant metodyczny wydawnictwa MacMillan
  W przypadku nieobecności członków komisji, zostaną powołani nowi przedstawiciele wybrani spośród przybyłych nauczycieli języka angielskiego
 • VIII. Postanowienia końcowe

  Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się po sprawdzeniu prac tego samego dnia w siedzibie MOK w Zambrowie. Wyniki zamieszczone będą na stronach internetowych organizatorów oraz lokalnej stronie internetowej www.zambrow.org

  Wszelkie informacje można uzyskać drogą mailową grajesia@wp.pl , sakowicz@onet.eu oraz w siedzibie MOK w Zambrowie.

  W przypadku nieodpowiedniej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed finałem konkursu.

 • IX. Załączniki

  Karta Zgłoszeniowa