MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

POETYCKI KONKURS
MOJA WALENTYNKA

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w składzie: Marta Konopka, Jolanta Chrostowska – Sufa, Katarzyna Powichrowska. po zapoznaniu się z utworami nadesłanymi przez 22 uczestników konkursu komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca:
 • W kategorii dzieci ze szkół podstawowych

  • I MIEJSCE: Pseudonim „Mgiełka”, Marzena Dzierka, Publiczna Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej
  • II MIEJSCE: Pseudonim „Magnolia”, Wiktoria Lutostańska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej
  • III MIEJSCE: Godło „Kwiatek o czterech płatkach”, Julia Brzóska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie
  • WYRÓŻNIENIE: Godło „Trójkąt”, Rafał Krajewski, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie
 • W kategorii młodzieży ze szkół ponadpodstawowych :

  • I MIEJSCE: Pseudonim „Mały Sokół”, Maciej Henryk Modzelewski, Gimnazjum w Białobrzegach
  • II MIEJSCE: Pseudonim „Juliet, Magdalena Konopko, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie I LO
  • III MIEJSCE: Pseudonim „Porta, Patrycja Kulesza, Klub Młodego Pety „Miraż” w Paproci Dużej

FOTOREPORTAŻ

MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrów dnia 13.02.2015r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 13 lutego 2015 roku

  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego 2a o godzinie 13:00

 • III. CEL KONKURSU

  • Pobudzenie wrażliwości poetyckiej dzieci i młodzieży.
  • Promocja młodych talentów.
  • Stworzenie warunków do publicznej konfrontacji literackiej.
 • IV. GRUPY WIEKOWE

  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nadesłane prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria dzieci ze szkół podstawowych.
  • Kategoria młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
 • V. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs należy przesłać 2 utwory poetyckie (każdy w 4 egzemplarzach).
  • Każdy egzemplarz należy opatrzyć godłem, tzn. pseudonimem. To samo godło powinno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem oraz numerem telefonu autora.
  • Zarówno na każdym utworze jak i na kopercie zawierającej dane autora powinien się znajdować dopisek określający kategorię wiekową.
  • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni nadesłane prace i zdecyduje o przydziale nagród.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów.
  • Nadesłane wiersze nie będą zwracane autorom.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na własny koszt.
  • Wiersze należy przesłać do dnia 2 lutego 2015 roku – decyduje data dostarczenia zgłoszenia do siedziby Organizatora. Utwory nadesłane po terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu.