MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

POETYCKI KONKURS
MOJA WALENTYNKA

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w składzie: Marta Konopka, Jolanta Chrostowska – Sufa, Bogumiła Leśniewska. po zapoznaniu się z utworami nadesłanymi przez 44 uczestników konkursu( w tym 24 jako zespół uczniów) postanowiła przyznać nagrody:
 • W kategorii dzieci ze szkół podstawowych (42 uczestników ):

  • I MIEJSCE: Pseudonim „Obłoczek” Patrycja Kulesza, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej
  • II MIEJSCE: Mgiełka” Marzena Dzierka, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej
  • III MIEJSCE: Godło „Chłopczyk i dziewczynka”( wycinanka) Uczniowie klasy Ia Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie
  • WYRÓŻNIENIE: Pseudonim „Serducho” Patrycja Jarząbek, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej
 • W kategorii dzieci ze szkół ponadpodstawowych (2 uczestników):

  • I MIEJSCE: Pseudonim „Myśląca sercem” Anna Murawska,
  • II MIEJSCE: Pseudonim „Ali Baba” Milena Gosk, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 13 lutego 2013 roku

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  • Pobudzenie wrażliwości poetyckiej dzieci i młodzieży .
  • Promocja młodych talentów.
  • Stworzenie warunków do publicznej konfrontacji literackiej.
 • IV. GRUPY WIEKOWE

  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nadesłane prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria dzieci ze szkół podstawowych.
  • Kategoria młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
 • V. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs należy przesłać 2 utwory poetyckie (każdy w 4 egzemplarzach).
  • Każdy egzemplarz należy opatrzyć godłem, tzn. pseudonimem artystycznym. To samo godło powinno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem oraz numerem telefonu autora.
  • Zarówno na każdym utworze jak i na kopercie zawierającej dane autora powinien się znajdować dopisek określający kategorię wiekową.
  • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni nadesłane prace i zdecyduje o przydziale nagród.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów.
  • Nadesłane wiersze nie będą zwracane autorom.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na własny koszt.
  • Wiersze należy przesłać do dnia 31 stycznia 2013 roku – decyduje data dostarczenia zgłoszenia do siedziby Organizatora. Utwory nadesłane po terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu.