MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  13 grudnia 2023r. godz. 12.00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Konkurs adresowany jest do 4 grup wiekowych:
   • - dzieci z klas I-III szkół podstawowych,
   • - dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych,
   • - dzieci z klas VII-VIII szkół podstawowych,
   • - młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
  • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 zespoły ze szkół ponadpodstawowych oraz maksymalnie 3 zespoły ze szkół podstawowych.
  • Każdy zespół może liczyć maksymalnie 3 członków (uczniów tej samej klasy).
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na koszt własny w towarzystwie opiekunów.
  • Karty zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora do 6 grudnia 2023.
 • IV. ZASADY KONKURSU

  • Materiały niezbędne do wykonania stroików przynoszą uczestnicy konkursu.
  • Dozwolone są tylko naturalne materiały.
  • Każdy zespół będzie mógł wykonać tylko 1 stroik.
  • Na wykonanie stroików przewidziano 60 minut.
  • Stroiki od podstaw komponowane będą podczas konkursu.
  • Stroiki wykonane podczas konkursu przejdą na własność Organizatora.
 • V. OCENA I NAGRODY

  • Stroiki oceni komisja powołana przez Organizatora konkursu.
  • Ocena będzie dokonana zgodnie z grupami wiekowymi określonymi w rozdziale trzecim.
  • Ocena prac oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu konkursu.
 • VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jeśli liczba zgłoszonych zespołów będzie mniejsza niż 4.
  • Wszelkich informacji udziela Organizator.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie plastycznym jest podpisanie i dostarczenie do Organizatora karty zgłoszenia i zgód: na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA i RODO - do pobrania