MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

NAJUKOCHAŃSZY PUPIL

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  11 października 2023 r., godz. 12.00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL IMPREZY

  • zachęcenie podzielenia się osobistą pasją
  • wzbudzenie zainteresowania związanego z tematyką fotografii
  • prezentacja i popularyzacja twórczych możliwości Seniorów
  • prezentacja, za pomocą fotografii, najukochańszego pupila w zabawnych sytuacjach, bądź wyróżniającego się na tle innych zwierząt ( np. wygląd, rozmiar itp.)
 • IV. WARUNKI KONKURSU

  • konkurs adresowany jest do Seniorów
  • każdy uczestnik konkursu składa od 1 do 3 zdjęć przedstawiających swojego pupila w zabawnej sytuacji lub wykazującego cechy wyjątkowego, najbardziej urokliwego zwierzaka
  • konkursowe fotografie muszą być kolorowe
  • format wydruku zdjęć jest dowolny
  • każdy wizerunek pupila musi zawierać krótką informację o zwierzęciu, a także wyszczególnienie jego wyjątkowych cech lub umiejętności, które według właściciela zwierzęcia zasługują na szczególne wyróżnienie w konkursie, nadając mu tytuł „Najukochańszego Pupila”
  • w dniu 11 października 2023 r. każdy z uczestników zaprezentuje przed komisją konkursową fotografię swojego pupila z wykorzystaniem werbalnej formy charakterystyki zwierzęcia w czasie nie dłuższym niż 5 minut
  • karty zgłoszeń wraz z dołączonymi zdjęciami, a także opisem pupila należy złożyć do dnia 4 października 2023 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie lub za pośrednictwem poczty
  • warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także zgody na utrwalenie wizerunku ( w załączeniu)
 • V.OCENA I NAGRODY

  • „Najukochańszego Pupila” wyłoni komisja konkursowa powołana przez Organizatora
  • prezentacja i wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu konkursu
 • VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, jeśli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż 2.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na koszt własny
  • Wszelkich informacji udziela Organizator
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania