MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

„MAGIA ANIOŁÓW, MIKOŁAJA I ŚNIEŻYNKI”
NAJPIĘKNIEJSZY ZESTAW OZDÓB CHOINKOWYCH

 • I. ORGANIZATOR (MIEJSKIEGO FINAŁU KONKURSU)

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • Koordynator Konkursu - Sylwia Korpalska, e-mail: sylwia.korpalska@mokzambrow.pl, tel. 86/271 27 99 w. 16

  Inspektor ochrony danych: inspektor@mokzambrow.pl, tel. 86 / 271 27 99 w. 15

 • II. KATEGORIE WIEKOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Konkurs adresowany jest do 3 grup wiekowych:
  • - młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych,
   - młodzieży ze szkół ponadpodstawowych,
   - osób dorosłych.
  • Uczestnicy mogą zgłaszać się do Konkursu indywidualnie lub poprzez placówkę delegującą.
  • Każda placówka delegująca może zgłosić maksymalnie 5 Uczestników
  • Każdy Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać własnoręcznie 3 ozdoby choinkowe w formie lekkich zawieszek, stanowiące spójny zestaw
  • Zestawy ozdób choinkowych zgłoszonych do Konkursu muszą zawierać po jednej postaci: Anioła i Mikołaja oraz dodatkową dowolną postać związaną ze Świętami Bożego Narodzenia np. śnieżynki, elfa, bałwanka, renifera itp.
  • Zgłoszony do Konkursu zestaw musi mieć jednego autora - prace wykonane zespołowo nie będą podlegały ocenie.
  • Osoby zamierzające wziąć udział w Konkursie zobowiązane są do dnia 26 listopada 2021 roku dostarczy do siedziby MOK w Zambrowie:
   a) zapakowany w pudełko zestaw musi być czytelnie podpisany imiennie i nazwiska autora
   - każdy element ma być czytelnie podpisany imieniem i nazwiskiem autora,
   - Przyjmowane będą jedynie czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione karty zgłoszenia.
   b) dobrej jakości kolorowe fotografie prac:
   - kartę zgłoszenia,
   - zgodę na publikację wizerunku,
   - zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • III. OCENA I NAGRODY

  • Prace zgłoszone do Konkursu oceni Jury powołane przez Organizatora.
  • Prace zgłoszone do Konkursu oceni Jury powołane przez Organizatora.
  • Werdykt Jury ogłoszony zostanie dnia 9 grudnia 2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie MOK w Zambrowie.
  • Zwycięzcy przyznane im nagrody odbiorą osobiście w dniu ogłoszenia wyników.
  • Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, jeśli liczba zgłoszonych Uczestników będzie mniejsza niż 5.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA i RODO do pobrania