MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PRZEBOJÓW AGNIESZKI OSIECKIEJ "ZIELONO MI"

 • I. ORGANIZATOR

  • Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie,
   ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów,
   tel. 86/271 27 99
 • TERMIN I MIEJSCE

  • 22 kwietnia 2023 r. - Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie,
   ul. Wyszyńskiego 2a,
   18-300 Zambrów,
   tel. 86/271 27 99
  • godz. 9:00 - próby akustyczne
  • godz. 10:00 - przesłuchania konkursowe
 • CELE KONKURSU:

  • Popularyzacja twórczości Agnieszki Osieckiej.
  • Wspomnienie polskiej poetki, pisarki, autorki tekstów w 26 rocznicę jej śmierci.
  • Konfrontacja dorobku artystycznego młodzieży i osób dorosłych.
  • Poszerzanie repertuaru i kształtowanie poziomu artystycznego wykonawców.
  • Promocja talentów.
 • UCZESTNICY

  • Soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne.
  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.
  • Podział na grupy wiekowe:
   I grupa- uczniowie klas VII- VIII szkół podstawowych ( soliści i zespoły)
   II grupa - uczniowie ze szkół ponadpodstawowych ( soliści i zespoły)
   III grupa -osoby dorosłe ( soliści i zespoły)
 • ZASADY UCZESTNICTWA

  • Brak ograniczeń zgłoszeń dla placówek delegujących (tzn. solistów, zespołów, duetów).
  • Każdy wykonawca prezentuje 1 piosenkę autorstwa Agnieszki Osieckiej. Dopuszcza się podkład muzyczny z płyty kompaktowej (w formacie Audio CD, nie odtwarzamy mp3).
  • Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą, odtwarzacz CD i pianino elektryczne ( po wcześniejszym uzgodnieniu).
  • Kartę zgłoszenia (w załączeniu) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych z uczestnictwem w konkursach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, a także zgodę na utrwalanie wizerunku należy dostarczyć na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2023 r.
   Wraz z kartą zgłoszenia Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć Organizatorowi płytę CD zawierającą podkład muzyczny (płyta nie może być zapisana w rozszerzeniu MP3).
 • OCENA I NAGRODY

  • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie: dobór repertuaru, zgodność tematu z założeniami festiwalu, poziom wykonawczy, walory wokalne oraz ogólny efekt sceniczny i artystyczny
  • Nagrody i wyróżnienia komisja przyzna zgodnie z grupami wiekowymi określonymi w rozdziale IV.
  • Każdy uczestnik Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom.
  • Nagroda główna- GRAND PRIX ( nagroda finansowa - 500 zł).
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Uczestnicy wraz z opiekunami docierają na miejsce Festiwalu na koszt własny lub instytucji delegującej.
  • Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  • Dodatkowych informacji udzielają pracownicy MOK w Zambrowie.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIOWA i ZGODY