MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  10 maja 2023r., godzina 13.00 - kategoria klas I-III

  10 maja 2023r., godzina 14:00 - kategoria klas IV-VIII

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul.Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest doskonalenie znajomości języka polskiego oraz motywowanie dzieci i młodzieży do utrwalania umiejętności związanych z posługiwaniem się poprawną polszczyzną.

 • ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
  • Uczestnicy podzieleni są na dwie kategorie wiekowe:

   - kategoria dzieci z klas I – III,

   - kategoria młodzieży z klas IV – VIII.

  • Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach:

   - I etap – eliminacje szkolne, których zwycięzcy przechodzą do II etapu konkursu,

   - II etap – finał organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.

  • Do finału każda szkoła może zgłosić maksymalnie czterech uczniów (po dwóch z każdej kategorii wiekowej).
  • Karty zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora do 4 maja 2023 roku.
  • Konkurs odbędzie się w formie dyktanda.
  • Dyktanda oceni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, a ogłoszenie wyników nastąpi 17 maja 2023 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a.
  • Tytuł Mistrza Ortografii otrzyma osoba, która w swojej kategorii wiekowej popełni najmniejszą ilość błędów.
  • Każdy uczestnik Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu (w towarzystwie opiekuna) na koszt własny.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA i RODO