MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

OGLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w skadzie: Katarzyna Powichrowska, Marta Konopka, Barbara Myszko
 • W kategorii turniej Recytatorski:

  • I MIEJSCE: Magorzata Konarzewska
  • II MIEJSCE: Patryk Botryk
  • III MIEJSCE: Magdalena Nowowiejska
  • WYRӯNIENIA: Aleksandra Piechowicz, Piotr Czajkowski
  • WYRӯNIENIA SPECJALNE: Anna Kulesza, Tadeusz Zawistowski

FOTOREPORTA

Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
Oglnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrw dnia 3 marca 2014r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  3 marca 2014 roku, godzina 10.00

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

  • W konkursie moe wzi udzia modzie uczszczajca do szk ponadgimnazjalnych, oraz osoby dorose.
  • Uczestnicy zobowizani s do przygotowania interpretacji repertuaru lub zrealizowania monodramy (ktrych nie prezentowali w poprzednich bd innych konkursach).
  • Zgoszenie do konkursu nastpuje poprzez zoenie wypenionej karty zgoszenia (w zaczeniu) w poniej podanym terminie w siedzibie Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie.
  • Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przegldw: rodowiskowych (szkolnych), miejskich, gminnych, rejonowych, wojewdzkich i finaowych.
  • Szkoa chcca zgosi swoich uczniw do wzicia udziau w powiatowych eliminacjach 59. OKR zobowizana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji konkursu.
  • Kada szkoa do eliminacji powiatowych ma prawo wytypowa z poszczeglnych turniejw okrelon liczb uczestnikw:
   • - z Turnieju Recytatorskiego (2 osoby),
   • - z Turnieju Poezji piewanej (1 osob),
   • - z Turnieju Teatrw Jednego Aktora (1 osob),
   • - z Turnieju Wywiedzione Ze Sowa (1 osob).
 • IV. TURNIEJE

  • Turniej Recytatorski
   • Uczestnicy turnieju wystpuj w dwch kategoriach:
    • - modziey szk ponadgimnazjalnych;
    • - dorosych.
   • Repertuar obejmuje 3 utwory w caoci lub fragmentach 2 utwory poetyckie i proz.
   • Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: proz oraz utwr poetycki.
   • czny czas wykonania nie moe przekroczy 10 minut.
  • Turniej Poezji piewanej
   • Uczestnicy tylko solici wystpuj bez podziau na kategorie.
   • Repertuar obejmuje:
    • - 3 utwory piewane
    • - 1 utwr recytowany.
   • W odniesieniu do repertuaru piewanego obowizuj nastpujce zasady:
    • - wykonywane mog by wiersze, ktre zostay opublikowane w ksikach lub prasie literackiej;
    • - przynajmniej jeden utwr musi by oryginalny, tzn. mie nowo skomponowan muzyk;
    • - uczestnicy mog wykona trzeci utwr z tekstem wasnym.
   • Do prezentacji uczestnik zgasza 2 utwory piewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci piewany utwr z tekstem wasnym. (Do przegldw wojewdzkich wcznie prezentacja utworu recytowanego jest obowizkowa).czny czas ich wykonania nie moe przekroczy 10 minut.
   • Do akompaniamentu moe by stosowany 1 instrument lub may zesp muzyczny (do 3 osb) bd wczeniej dokonane nagranie (pplayback).
   • Utwr znany i posiadajcy okrelony ksztat wykonawczy podlega ocenie tylko wwczas, gdy uczestnik przedstawi now, wasn interpretacj.
  • Turniej Teatrw Jednego Aktora
   • Uczestnicy wystpuj bez podziau na kategorie.
   • Pierwszy stopie eliminacyjny ustala wojewdzki organizator Konkursu.
   • Uczestnicy przygotowuj spektakl w oparciu o dowolny materia literacki.
   • Czas trwania nie moe przekroczy 30 minut.
  • Turniej Wywiedzione Ze Sowa
   • Jest to turniej dla poszukujcych nowych form wypowiedzi. Dla przykadu - wystp, ktry nie jest recytacj, a nie sta si jeszcze teatrem; czenie w obrbie jednego utworu mwienia ze piewem, piewu z ruchem. Takie propozycje musz jednak wychodzi od sowa, by prb jego interpretacji, sprawdzenia jego zwizkw z innymi jzykami sztuki. Obowizuj nastpujce zasady:
   • Uczestnicy wystpuj bez podziau na kategorie.
   • Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstw)
   • Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, czenie sowa mwionego ze piewem, z dwikiem, ruchem, rekwizytem).
   • Czas wystpu nie moe przekroczy 7 minut.
 • V. INFORMACJE UZUPENIAJCE

  • Szczegowe informacje dotyczce 59. OKR znajduj si na stronie internetowej: www.tkt.art.pl
  • Karty zgosze do powiatowych eliminacji 59. OKR naley dostarczy do dnia 25 lutego 2014 roku na adres: Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw.
  • Uczestnicy docieraj na miejsce konkursu na koszt wasny lub placwki delegujcej.
 • OCENA I NAGRODY

  • Podczas eliminacji rejonowych komisja konkursowa dokona oceny wystpw wszystkich uczestnikw (zgodnie z podziaem na turnieje).
  • Do udziau w eliminacjach wojewdzkich, ktre odbd si 26 kwietnia 2014 r. w Orodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, komisja konkursowa (eliminacji powiatowych) wytypuje:
   • - z Turnieju Recytatorskiego (2 osoby),
   • - z Turnieju Poezji piewanej (1 osob),
   • - z Turnieju Teatrw Jednego Aktora (1 osob),
   • - z Turnieju Wywiedzione ze sowa (1 osob).
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  Turniej RECYTATORSKI i turniej WYWIEDZIONE ZE SOWA - do pobrania

  Turniej TEATRW JEDNEGO AKTORA- do pobrania

  Turniej POEZJI PIEWANEJ - do pobrania