MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w składzie: Jolanta Chrostowska-Sufa, Barbara Myszko, Katarzyna Powichrowska. po wysłuchaniu uczestników postanowiła przyznać nagrody:
 • W kategorii turniej Recytatorski:

  • I MIEJSCE: Anita Grabowska z I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie
  • II MIEJSCE: Jacek Cygan z I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie
 • W kategorii Turniej Jednego Aktora

  • I MIEJSCE: Dominika Kalupa z Teatru Młodego Aktora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

FOTOREPORTAŻ

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  18 marca 2013 roku, godzina 10.00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

  • W konkursie może wziąć udział młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe.
  • Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania interpretacji repertuaru lub zrealizowania monodramy (których nie prezentowali w poprzednich bądź innych konkursach).
  • Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia (w załączeniu) w poniżej podanym terminie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
  • Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów: środowiskowych (szkolnych), miejskich, gminnych, rejonowych, wojewódzkich i finałowych.
  • Szkoła chcąca zgłosić swoich uczniów do wzięcia udziału w powiatowych eliminacjach 58. OKR zobowiązana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji konkursu.
  • Każda szkoła do eliminacji powiatowych ma prawo wytypować z poszczególnych turniejów określoną liczbę uczestników:
   • - z Turnieju Recytatorskiego (2 osoby),
   • - z Turnieju Poezji Śpiewanej (1 osobę),
   • - z Turnieju Teatrów Jednego Aktora (1 osobę),
   • - z Turnieju Wywiedzione Ze Słowa (1 osobę).
 • IV. TURNIEJE

  • Turniej Recytatorski
   • - repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę,
   • - uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
  • Turniej Wywiedzione Ze Słowa
   • - repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
   • - dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
   • - czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
  • Turniej Teatrów Jednego Aktora
   • - obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
  • Turniej Poezji Śpiewanej
   • - repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
   • - uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut,
   • - U w a g a: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.
 • V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  • Szczegółowe informacje dotyczące 58. OKR znajdują się na stronie internetowej: www.tkt.art.pl
  • Karty zgłoszeń do powiatowych eliminacji 58. OKR należy dostarczyć do dnia 11 marca 2013 roku na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na koszt własny lub placówki delegującej.
 • V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  • Podczas eliminacji rejonowych komisja konkursowa dokona oceny występów wszystkich uczestników (zgodnie z podziałem na turnieje).
  • Do udziału w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 20 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku "Spodki" przy ulicy Św. Rocha 14, komisja konkursowa (eliminacji powiatowych) wytypuje:
   • - z Turnieju Recytatorskiego (2 osoby),
   • - z Turnieju Poezji Śpiewanej (1 osobę),
   • - z Turnieju Teatrów Jednego Aktora (1 osobę),
   • - z Turnieju Wywiedzione ze słowa (1 osobę).
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  Turniej RECYTATORSKI i turniej WYWIEDZIONE ZE SŁOWA - do pobrania

  Turniej TEATRÓW JEDNEGO AKTORA- do pobrania

  Turniej POEZJI ŚPIEWANEJ - do pobrania