MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

OGLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w skadzie: Jolanta Chrostowska-Sufa, Barbara Myszko, Katarzyna Powichrowska. po wysuchaniu uczestnikw postanowia przyzna nagrody:
 • W kategorii turniej Recytatorski:

  • I MIEJSCE: Anita Grabowska z I Liceum Oglnoksztacce im. Stanisawa Konarskiego w Zambrowie
  • II MIEJSCE: Jacek Cygan z I Liceum Oglnoksztacce im. Stanisawa Konarskiego w Zambrowie
 • W kategorii Turniej Jednego Aktora

  • I MIEJSCE: Dominika Kalupa z Teatru Modego Aktora Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

FOTOREPORTA

Oglnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 2013
Oglnopolski Konkurs Recytatorski 18.03.2013
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  18 marca 2013 roku, godzina 10.00

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

  • W konkursie moe wzi udzia modzie uczszczajca do szk ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorose.
  • Uczestnicy zobowizani s do przygotowania interpretacji repertuaru lub zrealizowania monodramy (ktrych nie prezentowali w poprzednich bd innych konkursach).
  • Zgoszenie do konkursu nastpuje poprzez zoenie wypenionej karty zgoszenia (w zaczeniu) w poniej podanym terminie w siedzibie Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie.
  • Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przegldw: rodowiskowych (szkolnych), miejskich, gminnych, rejonowych, wojewdzkich i finaowych.
  • Szkoa chcca zgosi swoich uczniw do wzicia udziau w powiatowych eliminacjach 58. OKR zobowizana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji konkursu.
  • Kada szkoa do eliminacji powiatowych ma prawo wytypowa z poszczeglnych turniejw okrelon liczb uczestnikw:
   • - z Turnieju Recytatorskiego (2 osoby),
   • - z Turnieju Poezji piewanej (1 osob),
   • - z Turnieju Teatrw Jednego Aktora (1 osob),
   • - z Turnieju Wywiedzione Ze Sowa (1 osob).
 • IV. TURNIEJE

  • Turniej Recytatorski
   • - repertuar obejmuje 3 utwory w caoci lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz proz,
   • - uczestnik wykonuje proz i 1 utwr poetycki; czny czas wykonania nie moe przekroczy 10 minut.
  • Turniej Wywiedzione Ze Sowa
   • - repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstw),
   • - dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, czenie sowa mwionego ze piewem, z dwikiem, ruchem, rekwizytem),
   • - czas wystpu nie moe przekroczy 7 minut.
  • Turniej Teatrw Jednego Aktora
   • - obowizuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materia literacki (do 30 min).
  • Turniej Poezji piewanej
   • - repertuar obejmuje 3 utwory piewane i 1 recytowany,
   • - uczestnik wykonuje 2 utwory piewane, 1 utwr recytowany; czny czas wystpu nie moe przekroczy 10 minut,
   • - U w a g a: podane zasady tego turnieju obowizuj do przegldw wojewdzkich wcznie; w spotkaniu finaowym nie jest wymagana recytacja.
 • V. INFORMACJE UZUPENIAJCE

  • Szczegowe informacje dotyczce 58. OKR znajduj si na stronie internetowej: www.tkt.art.pl
  • Karty zgosze do powiatowych eliminacji 58. OKR naley dostarczy do dnia 11 marca 2013 roku na adres: Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw.
  • Uczestnicy docieraj na miejsce konkursu na koszt wasny lub placwki delegujcej.
 • V. INFORMACJE UZUPENIAJCE

  • Podczas eliminacji rejonowych komisja konkursowa dokona oceny wystpw wszystkich uczestnikw (zgodnie z podziaem na turnieje).
  • Do udziau w eliminacjach wojewdzkich, ktre odbd si 20 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w Wojewdzkim Orodku Animacji Kultury w Biaymstoku "Spodki" przy ulicy w. Rocha 14, komisja konkursowa (eliminacji powiatowych) wytypuje:
   • - z Turnieju Recytatorskiego (2 osoby),
   • - z Turnieju Poezji piewanej (1 osob),
   • - z Turnieju Teatrw Jednego Aktora (1 osob),
   • - z Turnieju Wywiedzione ze sowa (1 osob).
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  Turniej RECYTATORSKI i turniej WYWIEDZIONE ZE SOWA - do pobrania

  Turniej TEATRW JEDNEGO AKTORA- do pobrania

  Turniej POEZJI PIEWANEJ - do pobrania