MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI SERDECZNEJ
"LOVE ME"

 • I. ORGANIZATOR

  • Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99
  • Inspektor danych osobowych: email: inspektor@mokzambrow.pl, tel. 86/ 271 27 99 w. 15
 • CELE KONKURSU:

  • Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  • Popularyzacja piosenki o tematyce przyjaźni, miłości, uprzejmości, wzajemnej serdeczności i tolerancji
  • Poszerzanie repertuaru i kształtowanie poziomu artystycznego wykonawców.
  • Promocja artystów.
 • ZAŁOŻENIA I WARUNKI KONKURSU

  • Jedna placówka może zgłosić nie więcej niż 3 wykonawców (tzn. solistów, zespołów, duetów).
  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.
  • Uczestnicy mogą wystąpić jako soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalnoinstrumentalne, chóry.
  • Termin i miejsce: 10.02.2023 r. godz. 10:00, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
  • Próby akustyczne godz: 9.00
  • Każdy uczestnik przygotowuje do występu tylko jeden utwór o tematyce przyjaźni, miłości, uprzejmości, wzajemnej serdeczności i tolerancji.
  • Kartę zgłoszenia (w załączeniu) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych z uczestnictwem w konkursach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, a także zgodę na utrwalanie wizerunku należy dostarczyć na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 28.01.2023 r.
 • OCENA I NAGRODY

  • Komisja konkursowa oceni wykonawców wg podziału na grupy wiekowe:
   • I grupa - uczniowie ze szkół podstawowych (soliści i zespoły klas VII-VIII)
   • II grupa - uczniowie ze szkół ponadpodstawowych (soliści i zespoły)
   • III grupa - osoby dorosłe (soliści i zespoły)
  • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie: dobór repertuaru, poziom wykonawczy, walory wokalne oraz ogólny efekt sceniczny i artystyczny.
  • Nagrody i wyróżnienia komisja przyzna zgodnie z grupami wiekowymi określonymi w regulaminie.
  • Każdy uczestnik Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom.
  • Nagroda główna - GRAND PRIX.
  • Ogłoszenie wyników: 14.02.2023 r.
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Uczestnicy wraz z opiekunami docierają na miejsce Festiwalu na koszt własny lub instytucji delegującej.
  • Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  • Dodatkowych informacji udzielają pracownicy MOK w Zambrowie.
  • Dostarczenie zgłoszeń oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • KWESTIE TECHNICZNE

  • Podkłady muzyczne muszą być dostarczone TYLKO na płycie CD w formacie CD Audio.
  • Muzyka w formie pliku MP3 nie będzie odtworzona zarówno z płyty CD jak również z pendrive'a.
  • Do dyspozycji jest pianino elektryczne KORG LP350 oraz 6 mikrofonów bezprzewodowych.
  • Własne instrumenty elektryczne, na których zamierzają grać uczestnicy muszą być wyposażone w bolec uziemiający. Urządzenia bez bolca uziemiającego nie będą podłączone.
  • W razie trudności z przygotowaniem płyty CD Audio zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w celu konsultacji bądź sprawdzenia poprawności nagrania.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA i ZGODY