MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

„FRASZKA-IGRASZKA KU POKRZEPIENIU SERC”

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

TERMIN I MIEJSCE

 • Fraszki należy przesłać do dnia 17 maja 2023 roku.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 maja 2023 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

CEL KONKURSU

 • Stworzenie „Wirtualnej Literackiej Galerii Fraszki Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie”.
 • Stworzenie warunków do publicznej konfrontacji literackiej.
 • Zachęcenie utalentowanej młodzieży i osób dorosłych do prezentowania własnej twórczości literackiej
 • Rozwijanie umiejętności literackich
 • Rozwijanie świadomości poprawności stylistycznej i językowej utworu
 • Zachęcenie do stworzenia utworu literackiego o tematyce krzepiącej serca, dającej nadzieję na to, co pozytywne i wpływające na poprawę dobrego nastroju i humoru

GRUPY WIEKOWE

 • Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Nadesłane utwory zostaną ocenione w 5 kategoriach wiekowych:
  • o Kategoria: dzieci ze szkół podstawowych( klasy I-III)
  • o Kategoria: dzieci ze szkół podstawowych ( klasy IV-VI)
  • o Kategoria: młodzież ze szkół podstawowych( klasy VII-VIII)
  • o Kategoria: młodzież ze szkół ponadpodstawowych
  • o Kategoria: osoby dorosłe

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

 • Na konkurs należy przesłać od 2 do 5 fraszek.
 • Utwory należy wysłać lub dostarczyć na adres MOK w Zambrowie.
 • Poza danymi autora, w e-mailu powinien znajdować się dopisek określający kategorię wiekową.
 • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni nadesłane prace i zdecyduje o przydziale nagród.
 • Każdy utwór musi być autorskim dziełem uczestnika konkursu. Nie dopuszcza się wykorzystywania cudzej twórczości, jako własnej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów.
 • Utwory należy przesłać do dnia 17 maja 2023 roku. Utwory nadesłane po terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu
 • Do zgłoszonych utworów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych z uczestnictwem w konkursach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, a także zgodę na wykorzystanie wizerunku ( obie zgody stanowią załącznik niniejszego regulaminu). Obie zgody muszą być podpisane własnoręcznie przez uczestnika, bądź opiekuna niepełnoletniego uczestnika i przesłane w formie scanu/zdjęcia na wskazany powyżej adres. Zgłoszenia dostarczone do siedziby MOK w Zambrowie muszą zawierać oryginały podpisanych zgód.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Karta zgłoszeniowa plus RODOkarta zgłoszeniowa i rodo