MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

"DARY JESIENI"
konkursie plastycznym NA NAJPIKNIEJSZY BUKIET

FOTOREPORTA

Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrw 16.10.2013r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  16 padziernika 2013r., godz. 10.00,

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

  • Konkurs adresowany jest do uczniw szk podstawowych i oceniony bdzie w dwch kategoriach wiekowych (klas I-III i klas IV-VI).
  • Kada szkoa moe zgosi maksymalnie 4 zespoy (po 2 z kadej kategorii wiekowej).
  • Kady zesp moe liczy maksymalnie 3 uczniw (niekoniecznie z tej samej klasy)
   - opiekunowie mog pomaga jedynie merytorycznie.
  • Kady zesp moe wykona tylko 1 bukiet.
  • Materiay niezbdne do wykonania bukietw przynosz uczestnicy konkursu
   - dopuszczalne tylko materiay naturalne!!!
  • Uczestnicy konkursu mog korzysta z kleju, sznurkw, drutu, gbki oraz innych elementw sucych do czenia poszczeglnych fragmentw kompozycji.
  • Bukiety od podstaw komponowane bd podczas konkursu.
  • Na wykonanie bukietw przewidziano 60 minut.
  • Bukiety przechodz na wasno Organizatora.
  • Karty zgoszenia naley dostarczy do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 7 padziernika 2013r.
 • IV. OCENA I NAGRODY

  • Bukiety oceni komisja powoana przez Organizatora konkursu.
  • Ocena prac oraz wrczenie nagrd i dyplomw nastpi w dniu konkursu.
 • V. POSTANOWIENIA OGLNE

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu jeli liczba zgoszonych zespow bdzie mniejsza ni 4.
  • Uczestnicy docieraj na miejsce konkursu na koszt wasny w towarzystwie opiekunw.
  • Wszelkich informacji udziela Organizator.
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  KARTA ZGOSZENIOWA - do pobrania