MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Konkurs Języka Angielskiego

 • Regulamin Miejskiego Konkurs Języka Angielskiego "Coffee or Tea" o tytuł "Master of English"

 • Organizator:

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

  18-300 Zambrów, ul. Wyszyńskiego 2a

  tel. 86 271 27 99

 • Współorganizator

  Szkoła Językowa Hi! School

  18-300 Zambrów, ul. Białostocka 26A

 • TERMIN I MIEJSCE

  9 grudnia 2019 roku

  12:00 - kategoria klas IV-VI

  13:00 - kategoria klas VII-VIII

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, tel.86 271 27 99.

 • CEL KONKURSU

  • Celem konkursu jest doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz motywowanie dzieci i młodzieży do utrwalania umiejętności związanych z posługiwaniem się poprawnym językiem angielskim
 • Założenia Regulaminowe

  • 1. Konkurs języka angielskiego zostanie przeprowadzony w formie testu sprawdzającego umiejętności językowe oraz wiedzę na temat krajów anglojęzycznych.
  • 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
  • 3. Uczestnicy podzieleni są na dwie kategorie wiekowe:

   - kategoria dzieci z klas IV-VI

   - kategoria młodzieży z klas VII-VIII

  • Do konkursu każda szkoła może zgłosić maksymalnie sześciu uczniów (po trzech z każdej kategorii wiekowej).
  • Karty zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora do 5 grudnia 2019 r.
  • Konkurs odbędzie się w formie testu.
  • Testy oceni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, a o godzinie 12.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a.
  • Tytuł „Master of English” otrzyma osoba, która w swojej kategorii wiekowej popełni najmniejszą ilość błędów.
  • Każdy uczestnik Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu (w towarzystwie opiekuna) na koszt własny.
 • Załączniki

  KARTA ZGŁOSZENIOWA i ZGODA