MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia dodatkowego budynku Centrum Kultury w Zambrowie ul. Wyszyńskiego 2a.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumnety do pobrania opublikowane dnia 31 października 2011r.

Aranżacja wnętrz RAR SIWZ RAR

Infiornmacja o zmianach

Dnia 4 listopada nastąpiła zmiana w SIWZ a dotyczy ona zmiany terminu składania ofert.

Nowy termin składnaia ofert to 14 listopada 2011 do godz. 10.00