MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i montaż mebli do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki

SIWZ SIWZ - WORD Załącznik Nr 4 do SIWZ


Zambrów dnia 16.04.2019r.