MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
OGŁASZA KONKURS NA NAJEM TERENU POD USŁUGI GASTRONOMICZNE

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie reprezentowanym przez Martę Konopka – dyrektor MOK oferuje pod wynajem plac na Targowicy Miejskiej w Zambrowie przeznaczony pod „usługi gastronomiczne” w dniach 8-9 czerwca 2013r.

W tych dniach odbywać się będą występy plenerowe z okazji XVII DNI ZAMBROWA. Na scenie wystąpią: „BAJM”, MARCIN SIEGIEŃCZUK, DIADEM, SAMI, RAM, BOSS i inni.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie oferty pisemnej zawierającej:
- kwotę netto za wynajem terenu (uwzględniając wyłączność lub nie)
- rodzaj usługi gastronomicznej, m.in. ciepłe posiłki, hamburgery, napoje, popcorn, lody, wata cukrowa

Oferty przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2013r.

Oferty prosimy składać na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów lub drogą elektroniczną na adres – mok.zambrow@interia .pl w tytule dopisać – OFERTA DNI ZAMBROWA

Wynajmujący rozpatrzy oferty wg. kryteriów cenowych biorąc pod uwagę ilość i innowacyjność oferowanych usług.

Opublikowane dnia 9 kwietnia 2013r.