MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY : AUTOMATYK. OPERATOR DS. OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH, AUDIOWIZUALNYCH, TECHNICZNYCH, SANITARNYCH, SCENY I OBSŁUGI WIDOWNI
W CENTRUM KULTURY W ZAMBROWIE

TREĆ OGŁOSZENIA

Dokumnety do pobrania opublikowane dnia 15 lipca 2011r.

Ogłoszenie - AUTOMATYK. OPERATOR DS. OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH, AUDIOWIZUALNYCH, TECHNICZNYCH, SANITARNYCH, SCENY I OBSŁUGI WIDOWNI