MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „JESIENNIE- NOSTALGICZNIE”

 • I. ORGANIZATOR

  • Miejska Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 37 47
 • TERMIN I MIEJSCE

  • Wiersz należy przesłać do dnia 8 grudnia 2022 roku.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2022 roku o godzinie 18:00 podczas „Zambrowskiej Nocy Poezji i Literatów” w kawiarni „Cafe Muza” Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2A, 18-300 Zambrów
 • CELE KONKURSU:

  • Propagowanie twórczości literackiej.
  • Stworzenie warunków do publicznej konfrontacji literackiej.
  • Stworzenie możliwości debiutu autorom dotąd nieznanym szerszemu gronu odbiorców.
  • Zachęcenie osób dorosłych do prezentowania własnej twórczości literackiej.
  • Rozwijanie umiejętności literackich.
  • Rozwijanie świadomości poprawności stylistycznej i językowej utworu.
  • Zachęcenie do stworzenia utworu literackiego o tematyce nostalgii związanej z jesienią.
 • GRUPY WIEKOWE

  • • Konkurs adresowany jest do osób dorosłych.
   o Kategoria: wiersz o tematyce dowolnej ( związanej z myślą przewodnią Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Jesiennie- Nostalgicznie”).
   o Kategoria: debiut literacki.
 • ZASADY REGULAMINOWE

  • Na konkurs należy przesłać 1 wiersz.
  • Utwór należy wysłać lub dostarczyć na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 18-300 Zambrów.
  • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni nadesłane prace i zdecyduje o przydziale nagród.
  • Utwór musi być autorskim dziełem uczestnika konkursu. Nie dopuszcza się wykorzystywania cudzej twórczości, jako własnej.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów.
  • Utwory należy przesłać do dnia 8 grudnia 2022 roku. Utwory nadesłane po terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu.
  • • Do zgłoszonych utworów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych z uczestnictwem w konkursach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, a także zgodę na wykorzystanie wizerunku ( obie zgody stanowią załącznik niniejszego regulaminu). Obie zgody muszą być podpisane własnoręcznie przez uczestnika.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA i ZGODY