MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Bary Polski z napisem ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Święto Konstytucji 3 Maja to narodowe święto, które, jak już nam wskazuje na to nazwa, zostało ustanowione, jako upamiętnienie uchwalenia Konstytucji 3 Maja z roku 1791, Ustawa Rządowa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a dodatkowo pamiętamy z lekcji historii dumnie brzmiącą treść, iż Konstytucja 3 Maja była pierwszą w nowożytnej Europie, a zaraz po amerykańskiej z roku 1787 r drugą na świecie nowoczesną i przede wszystkim spisaną konstytucją. To zdanie jest coraz częściej modyfikowane na rzecz pierwszeństwa ustawy zasadniczej Republiki Korsykańskiej z 1755 roku.

Konstytucja 3 Maja, poza wspomnianym już uregulowaniem ustroju prawnego, miała za cel naprawić swoiste wady systemu politycznego- jak chociażby systemu, który opierał się na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. To właśnie rzeczona Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, która zgodnie ze swoim brzmieniem charakteryzowała się dziedziczeniem tronu w ramach tej samej dynastii. Dodatkowo Konstytucja w sposób znaczący ograniczyła demokrację szlachecką, a także wprowadziła częściowe zuniformizowanie praw osobistych szlachty i mieszczan. Złagodzone również zostało prawo pańszczyzny, a co za tym idzie odtąd państwo zajęło się ochroną chłopów. W sposób formalny Konstytucja 3 Maja zniosła również Liberum Veto.

W roku 1919, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zostało uchwalone Święto Narodowe w związku z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja z roku 1791. Niestety, władze komunistyczne w czasach PRL-u zabroniły obchodów tegoż ważnego dla wszystkich Polaków święta, by ostatecznie znieść je zupełnie w 1951 roku. Na szczęście, Święto Konstytucji 3 Maja na powrót zostało uchwalone w roku 1990 r.

Życzę wszystkim Państwu pogody ducha w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Jednocześnie zachęcam do rozważnego zachowania oraz traktowania, jako priorytetowe wewnętrznego poczucia świadomości i ogromnej wartości z możliwości celebrowania tego wyjątkowego święta, jakim jest Święto Konstytucji 3 Maja.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Zambrowie
Marta Konopka

Pegaz - LOGO MOK w Zambrowie