MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

KOMUNIKAT!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu epidemii przedłużeniu ulegają ograniczenia w działalności instytucji kultury oraz szkół artystycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie pozostają do Państwa dyspozycji. W sytuacji zmiany stanowiska organów decyzyjnych, program instytucji zostanie dostosowany do aktualnej sytuacji. Z troski o zdrowie publiczne zachęcam do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia. O wszystkich zmianach podjętych decyzją Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Zambrowie
Marta Konopka