MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

KOMUNIKAT

W celu zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia publicznego, ze świadomością, że zgromadzenia publiczne podnoszą ryzyko zachorowania, podjęto decyzję o przełożeniu terminu monodramu Luizy Saniewskiej który miał się odbyć 18 marca 2020 o godzinie 16:00 w Centrum Kultury w Zambrowie. Po wyznaczneiu nowego terminu niezwłocznie poinformujemy.