MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

JUBILEUSZ 100. ROCZNICY URODZIN ŚW JANA PAWŁA II

Wiersz "Janowi Pawłowi II"
z tomiku poezji Zbigniewa Teofila Jacha "..od serca"
wydanemu przez - Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

czytała: Wiktorai Długoorska - Teatr Młodego Aktora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie