MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

Światowy Dzień Ziemi- wyjątkowy dzień określany również, jako święto naszej planety obchodzony jest już od 50 lat. Początkowo za tę datę przyjęto dzień 21 marca, począwszy od roku 1970, kiedy to Gaylord Nelson- amerykański polityk bardzo wyraźnie zaakcentował światu potrzebę troski o środowisko naturalne. Ogromne zasługi w tej dziedzinie przypisywane są również Johnowi McConnell-owi, który notabene rok wcześnie podczas konferencji UNESCO traktującej o środowisku naturalnym wskazał kierunek do obchodzenia Dnia Ziemi. Skąd zatem zmiana dnia i miesiąca omawianego święta? Otóż dokładnie dnia 22 kwietnia 1970 roku w Ameryce miała miejsce manifestacja ekologiczna będąca swoistą „kropką nad i” w jakże wymownej i naglącej kwestii ochrony środowiska. Kwestii, którą musiał usłyszeć cały świat. O spektakularnym charakterze manifestacji, poza jej wartościowym przekazie, świadczył sukces liczebny zgromadzenia- opiewające na blisko dwadzieścia milionów Amerykanów.

Popularność Dnia Ziemi okazała się być na tyle znacząca, że kolejne państwa czuły niepowetowaną potrzebę przyłączania się do tej szlachetnej inicjatywy, niosącej w gruncie rzeczy bardzo poważne przesłania dla świata. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od roku 1990, a w chwili obecnej celebruje się tę datę w ponad 190 krajach. Zgodnie z wcześniejszym określeniem, iż jest to święto naszej planety, należy obowiązkowo dodać, że jest to największe święto ekologii, którego celem nadrzędnym jest promowanie proekologicznych postaw, a także edukacja zmierzająca do wypracowania odpowiedzialności ogółu za racjonalne życie na Ziemi.

Co roku tego dnia odbywa się wiele wydarzeń czy tematycznych imprez plenerowych. Chyba każdemu z nas najbardziej kojarzą się te, które towarzyszą nam od najmłodszych lat- uroczystości w przedszkolach, szkołach, apele czy akcje lokalnego „sprzątania świata”. 50 rocznica Światowego Dnia Ziemi, a 30-sta na gruncie krajowym zapisuje się na kartach historii w kategorii nietypowych. Nie tylko z uwagi na okrągłą, piękną półwieczną tradycję, ale też przez wzgląd na fakt, że kwiecień 2020 roku jawi się nam wszystkim pod znakiem pandemii koronawirusa. W Polsce mamy ogłoszoną epidemię. W związku z powyższym cały świat dotknęły pewne obostrzenia, które przede wszystkim wykluczają możliwości obchodzenia tego święta tak, jak przyzwyczailiśmy się czynić to do tej pory.

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zachęca do dbania o środowisko oraz przyłączanie się do promowania proekologicznych postaw, nie tylko w dniu 22 kwietnia. Chociaż w tym roku, od momentu wprowadzenia stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej, zgodnie z wytycznymi, na ogół pozostajemy w domach, to nie możemy zapominać o powinnościach, jakie mamy spełniać wobec naszej planety Ziemi. Nie ma oczywiście tu mowy o organizacji dedykowanych akcji czy wydarzeń. Możemy dbać o środowisko na wiele sposobów będąc właśnie w domu- ucząc się chociażby zasad poprawnej segregacji czy gospodarowania odpadami lub też troszcząc się o edukację naszych najbliższych w dziedzinie ochrony środowiska.

Pamiętajmy, że Ziemia to nasze wspólne dobro, o które musimy dbać, a także je chronić każdego dnia. Jesteśmy to winni sobie oraz przyszłym pokoleniom.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Zambrowie
Marta Konopka