MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

logo

W RAMACH PROJEKTU
„Ta, co nie zginęła”

BITWA O ZAMBRÓW.
PRZEBIEG I OCENA DZIAŁAŃ

PRELEKCJA JAROSŁAWA STRENKOWSKIEGO

'Ta, co nie zginęła', Zambrów dnia 07.10.2019r.

7 października 2019 r. godzina 13:00

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów

Mimo upływu 80. lat bitwa o Zambrów wciąż jest stosunkowo słabo rozpoznanym przez badaczy epizodem Wojny Obronnej. Trudno dzisiaj logicznie uzasadnić, dlaczego ta jedna z największych i najbardziej zaciekłych walk września 1939r. nie doczekała się do tej pory właściwie żadnego poważniejszego opracowania naukowego. Oczywistym skutkiem takiego stanu rzeczy jest dzisiaj niski poziom wiedzy o tym wydarzeniu wśród mieszkańców Zambrowa. Podejmowane przez lokalne władze samorządowe działania związane z upamiętnieniem wrześniowych walk o Zambrów ograniczają się z reguły do rocznicowych spotkań pod pomnikiem żołnierzy 71. pułku piechoty i związanych z tym okolicznościowych przemówień. Zadaniem zaplanowanego przedsięwzięcia jest wypełnienie powstałej w wyniku wieloletnich zaniedbań luki w edukacji lokalnej społeczności oraz upowszechnienie wyników najnowszych badań. Szczególnym walorem projektowanego spotkania będzie możliwość wzbogacenia prelekcji dużym zasobem wykonanych w trakcie walki niemieckich fotografii obrazujących ogrom zniszczeń wojennych, jakie dotknęły miasto i jego mieszkańców w 1939r.