MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

serdecznie zaprasza na

Gimnastykę Artystyczną, Taniec Towarzyski, Taniec Nowoczesny