MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

serdecznie zaprasza na

II ZAMBROWSKI TURNIEJ W 3-5-8

DATA: 21.08.2016r.

GODZINA 9:00

MIEJSCE: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

REGULAMIN

II ZAMBROWSKI TURNIEJ W 3-5-8

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

Patronat Honorowy : Burmistrz Miasta Zambrów

DATA: 21.08.2016r.

godzina: 9:00

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów

ZŁOGSZENIA PRZYJMOWA DO DNIA 18.08.2016r.

Zainteresowanych udziałem w turnieju prosimy o zgłaszanie się do dnia 18.08.2016r.

- osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

- telefonicznie: (86) 271 27 99

- e-mail: mok.zambrow@interia.pl

W tytule wpisać należy: II Zambrowski Turniej 3-5-8

W treści: Imię i Nazwisko, Miasto, Wiek, Numer kontaktowy

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o weryfikację telefoniczną.

Zawodnicy dodatkowo zobowiązani są do przyniesienia nowej talii kart.

Organizatorzy turnieju oprócz pucharów i dyplomów przygotowali ciekawe nagrody i atrakcyjne niespodzianki oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Przedział wiekowy: osoby pełnoletnie od 18 lat

ZASADY GRY

Gra przeznaczona jest dla trzech osób. Jedna gra składa się z 18 rozgrywek. rozgrywek jest sześć:

• cztery z atu (po jednej rozgrywce na każdy z czterech kolorów)

• bez atu

• bez lew (nie ma atu ale trzeba brać jak najmniej lew)

Każdy gracz w trakcie gry może wybrać dany rodzaj rozgrywki tylko raz. Rozgrywka wybierana jest zawsze przez gracza siedzącego po lewej stronie rozdającego. Wyboru dokonuje się na podstawie pierwszych sześciu kart. Po dokonaniu wyboru gracz bierze resztę kart ze stołu. W tym momencie gracze mogą wymienić posiadane karty - ale tylko w przypadku rozgrywki z atu. W rozgrywkach bez atu i bez lew nie ma możliwości wymiany. Wymiany kart może dokonać ten gracz, który w poprzedniej rozgrywce uzyskał dodatnią liczbę punktów. Wymienić je może z graczem, który uzyskał ujemną ilość punktów. Jeśli dodatnią liczbę punktów uzyskało dwóch graczy, pierwszeństwo ma ten, który w obecnej rozgrywce będzie miał więcej lew do wzięcia. Jeśli ujemną liczbę punktów uzyskało dwóch graczy, to trzeci może wymienić karty u obu z nich. Wymienić można maksymalnie tyle kart ile punktów dodatnich zdobyło się w poprzedniej rozgrywce. Można wymienić wszystkie karty. Gracz otrzymując karty od wymieniającego musi za każdą z nich oddać najwyższą posiadaną kartę w tym samym kolorze - jeśli takiej nie ma to oddaje tę, którą otrzymał. Jeśli gracz, u którego następuje wymiana, dostanie kartę do wymiany w kolorze atu, nie musi on oddawać najwyższej karty w tym kolorze - może oddać dowolną inną kartę. Rozgrywkę rozpoczyna gracz, który dokonał jej wyboru. Jest obowiązek dorzucania do koloru. Obowiązuje przebijanie starszą kartą a także wyjście atu w przypadku, gdy nie ma koloru wyjścia. Rozdający musi wziąć w rozgrywce minimum 3 lewy, gracz po prawej stronie rozdającego minimum 5 lew, a trzeci gracz (wybierający rodzaj rozgrywki) 8 lew. Stąd pochodzi nazwa gry - 3-5-8. Gracz, który weźmie więcej (mniej) lew, niż powinien otrzymuje tyle punktów na plus (na minus), ile wziął lew za dużo (za mało). W przypadku gry bez lew rozdający może wziąć maksymalnie 8 lew, gracz po prawej stronie rozdającego maksymalnie 5 lew, a trzeci gracz (wybierający rodzaj rozgrywki) - 3 lewy. Punktacja jest odwrotna niż w innych typach rozgrywek - za lewy nadmiarowe przyznaje się punkty ujemne, a za brakujące - punkty dodatnie. Grę wygrywa ten z graczy, który po ostatnim, osiemnastym rozdaniu uzyska najwięcej punktów.

REGULAMIN