MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

KONCERT TRZECH TENORÓW

Z przyczyn niezależnych od Organizatora koncert ostaje odwołany. Zwrotów biletów dokonywać można w miejscu ich zakupu.

Przyczyną odwołania koncertu jest zdarzenie losowe podczas dojazdu artystów do Zambrowa w dniu 21.05.2016r.