MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

W zwizku z realizacj przez MOK w Zambrowie projektu
Kultura po zambrowsku
dofinansowanego ze rodkw Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015
Miejski Orodek Kultury w Zambrowie zacza regulamin i wniosek konkursowy

REGULAMIN

WNIOSEK KONKURSOWY

DIAGNOZA

DO POBRANIA

REGULAMIN - DOCREGULAMIN - PDF WNIOSEK - DOCWNIOSEK - PDF