MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

serdecznie zaprasza na

Dzie Solidarnoci z Uchodcami

DATA: 29.10.2015 r. godzina 9:00