MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

serdecznie zaprasza na

I ZAMBROWSKI TURNIEJ W 3-5-8

DATA: 23.08.2015 r.

GODZINA 10:00

MIEJSCE: Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

REGULAMIN

I ZAMBROWSKI TURNIEJ W 3-5-8

Organizator: Miejski Orodek Kultury w Zambrowie

Patronat Honorowy : Burmistrz Miasta Zambrw

DATA: 23.08.2015r.

godzina: 10:00

Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw

ZOGSZENIA PRZYJMOWA DO DNIA 21.08.2015r. - NOWY TERMIN

Zainteresowanych udziaem w turnieju prosimy o zgaszanie si do dnia 21.08.2015r.

- osobicie w sekretariacie Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

- telefonicznie: (86) 271 27 99

- e-mail: mok.zambrow@interia.pl

W tytule wpisa naley: I Zambrowski Turniej 3-5-8

W treci: Imi i Nazwisko, Miasto, Wiek, Numer kontaktowy

Osoby zakwalifikowane otrzymaj potwierdzenie otrzymania wiadomoci. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o weryfikacj telefoniczn.

Zawodnicy dodatkowo zobowizani s do przyniesienia nowej talii kart.

Organizatorzy turnieju oprcz pucharw i dyplomw przygotowali ciekawe nagrody i atrakcyjne niespodzianki oraz poczstunek dla wszystkich uczestnikw.

ZASADY GRY

Gra przeznaczona jest dla trzech osb. Jedna gra skada si z 18 rozgrywek. rozgrywek jest sze:

cztery z atu (po jednej rozgrywce na kady z czterech kolorw)

bez atu

bez lew (nie ma atu ale trzeba bra jak najmniej lew)

Kady gracz w trakcie gry moe wybra dany rodzaj rozgrywki tylko raz. Rozgrywka wybierana jest zawsze przez gracza siedzcego po lewej stronie rozdajcego. Wyboru dokonuje si na podstawie pierwszych szeciu kart. Po dokonaniu wyboru gracz bierze reszt kart ze stou. W tym momencie gracze mog wymieni posiadane karty - ale tylko w przypadku rozgrywki z atu. W rozgrywkach bez atu i bez lew nie ma moliwoci wymiany. Wymiany kart moe dokona ten gracz, ktry w poprzedniej rozgrywce uzyska dodatni liczb punktw. Wymieni je moe z graczem, ktry uzyska ujemn ilo punktw. Jeli dodatni liczb punktw uzyskao dwch graczy, pierwszestwo ma ten, ktry w obecnej rozgrywce bdzie mia wicej lew do wzicia. Jeli ujemn liczb punktw uzyskao dwch graczy, to trzeci moe wymieni karty u obu z nich. Wymieni mona maksymalnie tyle kart ile punktw dodatnich zdobyo si w poprzedniej rozgrywce. Mona wymieni wszystkie karty. Gracz otrzymujc karty od wymieniajcego musi za kad z nich odda najwysz posiadan kart w tym samym kolorze - jeli takiej nie ma to oddaje t, ktr otrzyma. Jeli gracz, u ktrego nastpuje wymiana, dostanie kart do wymiany w kolorze atu, nie musi on oddawa najwyszej karty w tym kolorze - moe odda dowoln inn kart. Rozgrywk rozpoczyna gracz, ktry dokona jej wyboru. Jest obowizek dorzucania do koloru. Obowizuje przebijanie starsz kart a take wyjcie atu w przypadku, gdy nie ma koloru wyjcia. Rozdajcy musi wzi w rozgrywce minimum 3 lewy, gracz po prawej stronie rozdajcego minimum 5 lew, a trzeci gracz (wybierajcy rodzaj rozgrywki) 8 lew. Std pochodzi nazwa gry - 3-5-8. Gracz, ktry wemie wicej (mniej) lew, ni powinien otrzymuje tyle punktw na plus (na minus), ile wzi lew za duo (za mao). W przypadku gry bez lew rozdajcy moe wzi maksymalnie 8 lew, gracz po prawej stronie rozdajcego maksymalnie 5 lew, a trzeci gracz (wybierajcy rodzaj rozgrywki) - 3 lewy. Punktacja jest odwrotna ni w innych typach rozgrywek - za lewy nadmiarowe przyznaje si punkty ujemne, a za brakujce - punkty dodatnie. Gr wygrywa ten z graczy, ktry po ostatnim, osiemnastym rozdaniu uzyska najwicej punktw.

REGULAMIN