MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

serdecznie zaprasza na

BARWY FOLKLORU

DATA: 15.08.2015 r.

GODZINA 16:00

WSTP WOLNY

WYSTPI:

ZESPӣ URAWIACY" /BOGUTY PIANKI/

Zesp zosta zaoony w marcu 2000 roku przez pana Romana wierewskiego - dyrektora Gminnego Orodka Kultury i Sportu w Bogutach- Piankach. W skad zespou wchodzi 28 osb - penych energii, chci do pracy, umiowania do muzyki, taca, piewu i sztuki.

W repertuarze Zespou znajduj si pieni patriotyczne, ludowe i koldy. Zesp ma w swym dorobku olbrzymi liczb nagrd, wyrnie, dyplomw oraz listw gratulacyjnych, ktre zawdzicza cikiej pracy wszystkich jego czonkw, kierownikowi muzycznemu panu Walentemu Kowalczykowi jak rwnie wsppracujcej kapeli oraz muzykom: Teresie Kombor (bben), Jzefowi Majewskiemu (klarnet), Zygmuntowi Kuleszy (skrzypce), Jarosawowi Lipskiemu (akordeon), Salomei Boguckiej (akordeon), Kazimierzowi uniewskiemu (harmonia), Jerzemu Urzdowskiemu (akordeon) , Arkadiuszowi Kawalcowi (akordeon) oraz Tomaszowi Wojtkowskiemu (akordeon).

ZESPӣ RECZAKA /KOLIKI/

Zesp zosta zaoony przez pani Lub Gawryluk w listopadzie 1994 roku. Obecnie kieruje nim pani Ala Kamieska, a w jego skad wchodzi 7 kobiet. W jego repertuarze znajduj si piosenki biaoruskie, ukraiskie, rosyjskie i polskie.

Zesp bierze udzia w rnych imprezach kulturalnych takich jak: Festiwal Piosenki Biaoruskiej, festyny ludowe, imprezy charytatywne, Oglnopolski Festiwal ,,rdo,, w Dobrodzieniu koo Opola oraz wielu innych. Zesp zdoby nagrod Grand Prix Oglnopolskiego Festiwalu Chleba w Misku Mazowieckim oraz I miejsce podczas Senioriady zorganizowanej w Bydgoszczy.

Kapela Emilia /KRZYKOSY/

Kapela powstaa w 2002 roku z inicjatywy pani Ireny Gorzelaczyk-Ry. Dziaa przy Polskim Zwizku Emerytw, Rencistw i Inwalidw - Koo Krzykosy.

Kapela koncertuje w skadzie: 4 panie (piew), 4 panw (akordeon, skrzypce, klarnet, bben). Wykonuje utwory skomponowane gwnie przez swoich czonkw. W jej repertuarze znajduj si piosenki: biesiadne, ludowe, koldy oraz utwory rozrywkowe z nut gwary, ktre s przeplatane skeczami.

Ludowy Zesp piewaczy Laskowianki /STARY LASKOWIEC/

Zesp istnieje od 33 lat i jest jedynym ludowym zespoem piewaczym w powiecie zambrowskim. Czonkinie zespou reprezentuj rodowisko wiejskie i s to gospodynie, ktre swj wolny czas powicaj pracy w Zespole. Swoj pasj Panie dziel si rwnie dziemi i modzie, dziki czemu obecnie w skad Zespou wchodz a trzy pokolenia.

Ich repertuar to pieni, zwyczaje i obrzdy ludowe przekazywane przez pokolenia a dziki ich pracy i zaangaowaniu podtrzymywana jest tradycja regionu.

Ludowy Zesp piewaczy Laskowianki promuje gmin i powiat zambrowski poprzez udzia w licznych przegldach i festiwalach na trenie caej Polski jak i poza jej granicami zajmujc w nich czoowe miejsca. Zesp swj program artystyczny prezentuje te podczas licznych regionalnych imprez okolicznociowych.

Chr Dbowy Li /SUCHY LAS/

Chr powsta w maju 2009 roku z inicjatywy jednego z klubowiczw - pana Zygmunta Urbaniaka i dziaa przy Klubie Seniora Dbowy Li w Suchym Lesie towarzyszc mu we wszystkich uroczystociach okolicznociowych. Do chru naley okoo 15 osb.

Repertuar chru jest urozmaicony, obejmuje utwory biesiadne, przyjemne dla ucha, ale te kocielne i okolicznociowe. Pan Zygmunt Urbaniak sam pisze sowa oraz komponuje muzyk do wielu piosenek.

Ju po kilku miesicach istnienia Chr wystpowa podczas VIII Wojewdzkiego Festynu Emerytw i Rencistw w Krzykosach, nastpnie uwietni rocznic utworzenia oddziau jednego z najwikszych bankw w Poznaniu, a take goci na Doynkach w Chludowie. Aktualnie Chr wystpuje nie tylko na terenie gminy uwietniajc rne uroczystoci, ale take w Poznaniu m.in. w Centrum Kultury Zamek, w domach pomocy spoecznej, klubach seniora, czy hospicjum. Chr bierze rwnie udzia w wielu przegldach.

Mieczysaw Laskowski /WANDOWO/

Pan Mieczysaw Laskowski swoj przygod z gr na gitarze rozpocz ju w modoci. Pniej odoy instrument, aby po raz kolejny sign po niego siedem lat temu, przy okazji wystpw organizowanych dla ludzi niepenosprawnych. Bardzo szybko zosta oficjalnie zaproszony do udziau w zajciach wychowania przez muzyk w Zakadzie Wychowawczym dla modziey.

Pi lat temu rozpocz te wspprac z Zespoem Powilanki, z ktrym na stae wystpowa przez trzy lata (obecnie tylko gocinnie podczas Festiwalu w Kwidzynie). W tym czasie powstaa wikszo piosenek, ktre obecnie pan Mieczysaw wykonuje.

Wystpuje w Polsce oraz poza jej granicami, m.in. dla Telewizji Polskiej, radia z Niemiec oraz jako go honorowy w Oglnopolskim Konkursie Poezji.

Za swoj przygod z muzyk zosta wielokrotnie wyrniony i nagrodzony, otrzymujc midzy innymi: Nagrod Wojewody - za caoksztat swojej dziaalnoci na polu poezji piewanej, Grand Prix Marszaka Wojewdztwa Pomorskiego oraz zdobywajc I miejsce w kategorii solista w Konkursie Kapel i Solistw na Festiwalu w Debrznie.

KURPIOWSKI ZESPӣ PIEWACZY /ZBJNA/

Zesp powsta jesieni 1992 roku pod kierunkiem pani Elbiety Lemaskiej (zm. 2009), a jego kierownikiem artystycznym jest pani Teresa Pardo. Zesp jest oddanym propagatorem folkloru kurpiowskiego, ma w swoim repertuarze pieni, obrzdy i zwyczaje Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Uczestniczy w imprezach kulturalnych: lokalnych, oglnokrajowych oraz za granic. Zesp ma te w swoim repertuarze widowiska obrzdowe. Za swoj autentyczno i oryginalno zosta uhonorowany w 2012 roku nagrod Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Zwizek Kurpiw w Ostroce przyzna mu w 2013 roku "KURPIKA" w kategorii Taniec i muzyka. Zesp dziaa przy Gminnym Orodku Kultury w Zbjnej, a jego aktualnym opiekunem jest pani Renata Krajewska.

Integracyjny Zesp Folklorystyczny Szansa /ZAMBRW/

Zesp powsta w 2010 roku przy Stowarzyszeniu Szansa w Zambrowie, a jego kierownikiem artystycznym jest pani Elbieta Bagiska. Obecnie zesp liczy 22 czonkw, z czego wikszo to osoby niepenosprawne z dysfunkcj wzroku.

Zesp bierze udzia w okolicznociowych imprezach na terenie Zambrowa jak rwnie z powodzeniem wystpuje na terenie powiatu zambrowskiego i wojewdztwa podlaskiego. Uczestniczy w przegldach i festiwalach zespow ludowych.

Kapela Ludowa Szansa /ZAMBRW/

Kapela Ludowa Szansa powstaa w marcu 2014 roku przy Stowarzyszeniu Szansa w Zambrowie i ju w maju wzia udzia w Regionalnym Przegldzie Kapel, piewakw i Gawdziarzy Ludowych w Zbjnej zdobywajc II miejsce, za w czerwcu 2014 roku na XXI Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie otrzymaa wyrnienie.

Powstanie Kapeli jest odpowiedzi na dziaalno Zambrowskiej Kapeli Eli prezentujcej folklor miejski, natomiast na repertuar Kapeli Ludowej Szansaskada si muzyka ludowa - czyli folklor wiejski. W skad Kapeli wchodz: Elbieta Bagiska (akordeon), Maria Baraska (bbenek), Adam Baraski (skrzypce) oraz Edward Piszczatowski (akordeon).

Pani Elbieta Bagiska peni jednoczenie funkcj kierownika artystycznego. Wystpy Kapeli uwietniaj czsto imprezy okolicznociowe organizowane w Zambrowie.