MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

KULTURA PO ZAMBROWSKU

JEELI:

- nie jest Ci obojtna zambrowska kultura

- chcesz opowiedzie czego brakuje Ci w ofercie Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

- masz pomys na nowe inicjatywy kulturalne w Zambrowie

TO SPOTKANIE JEST ADRESOWANE WANIE DO CIEBIE.

Podczas spotkania dowiesz si, jak dziki projektowi dofinansowanemu ze rodkw NCK, moliwe bdzie jeszcze w tym roku, wdroenie Twojego pomysu w ycie

DATA: 13 maja 2015 r.

GODZINA 18:00

MIEJSCE: Filia MOK Aleja Wojska Polskiego 25

DATA: 14 maja 2015 r.

GODZINA 18:00

MIEJSCE: Centrum Kultury w Zambrowie

WSTP WOLNY