MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

zaprasza na

LETNIE WARSZTATY Z JZYKA FRANCUSKIEGO

dla dzieci, modziey ze szk ponadpodstawowych

Warsztaty bd si odbyway od poniedziaku do pitku
w dniach 14-18 lipca 2014r.
godz. 12.00 - 13.00 / dzieci w wieku 7-11 lat
godz. 13.30 - 14.30 / modzie 12 - 14 lat
Zajcia patne w kwocie 50z