MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

zaprasza na

LETNIE WARSZTATY Z JZYKA ANGIELSKIEGO

dla dzieci, modziey ze szk ponadpodstawowych i osb dorosych

Warsztaty bd si odbyway w dniach 21-31 lipca 2014r.
godz. 10.30 - 11.30 / dzieci 7-12 lat
godz. 12.00 - 13.30 / modzie 13-16 lat
godz. 14.00 - 15.30 / modzie i doroli
Zajcia patne w kwocie 50z