MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

w ramach Midzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru "PODLASKA OKTAWA KULTUR"

zaprasza na wystp zespou:

Taaka (Lida, BIAORU)

25.07.2014 r. godzina 18.00

Miejski Orodek Kultury w Zambrowie przy ul. Prym. St. Wyszyskiego 2A

WSTP WOLNY


Taaka (Lida, BIAORU)

dyrektor artystyczny: Valdemar Zakharkevich

Zesp Pieni i Taca Taaka powsta w 1995 roku w Lidzie. Skada si z trzech grup: chru, grupy baletowej i orkiestry ludowych instrumentw. W instrumentarium Taaki znajduj si cymbay, skrzypce, bajan, klarnet, flety, kontrabas i perkusja. Repertuar grupy to stylizowane pieni i tace ludowe Biaorusi oraz wokalno-taneczne kompozycje odtworzone na podstawie biaoruskich obrzdw: Taaka, Waaczobniki, Lawonicha i inne.