MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

zaprasza na

LETNIE WARSZTATY Z JZYKA WOSKIEGO

dla dzieci, modziey ze szk ponadpodstawowych i osb dorosych

Warsztaty bd odbyway si w lipcowe rody tj. 10,17,24,31
od 10 lipca 2013r.
Zapisy oraz podzia na grupy wiekowe na zajciach organizacyjnych dnia 10 lipca o godz. 12.00
Zajcia patne w kwocie 50z