MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

zaprasza na

LETNIE WARSZTATY Z JZYKA ROSYJSKIEGO

dla dzieci, modziey ze szk ponadpodstawowych i osb dorosych

Warsztaty bd si odbyway od poniedziaku do pitku
od 15 lipca do 29 lipca 2013r.
Zapisy oraz podzia na grupy wiekowe na zajciach organizacyjnych dnia 15 lipca godz.12.00
Zajcia patne w kwocie 50z za 10 zaj