MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

zaprasza na

LETNIE WARSZTATY Z JZYKA ANGIELSKIEGO

dla dzieci, modziey ze szk ponadpodstawowych i osb dorosych

Warsztaty bd si odbyway od poniedziaku do pitku
w dniach 5-16 sierpnia 2013r.
Zapisy oraz podzia na grupy wiekowe na zajciach organizacyjnych dnia 5 sierpnia godz.12.00
Zajcia patne w kwocie 50z za 10 zaj