MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

REGULAMIN

MUZYCZNE HORYZONTY

FESTIWAL MUZYKI NIEZALENEJ

FESTIWAL SCENICZNYCH DEBIUTW

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie

  ul. Prymasa St. Wyszyskiego 2A, 18-300 Zambrw, tel.: 862712799

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  26.10.2013 r.- Festiwal Muzyki Niezalenej, godz.: 16:00

  27.10.2013 r.- Festiwal Scenicznych Debiutw, godz.: 17:00

  GALERIA LABIRYNT Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

 • III. CEL IMPREZY

  1. Promocja twrcw muzyki niezalenej( Festiwal Muzyki Niezalenej)

  2. Prezentacja twrcw wykonujcych rne gatunki muzyczne( Sceniczne Debiuty)

  3. Zainteresowanie nowymi trendami muzycznymi

 • IV. UCZESTNICY I ZASADY UCZESTNICTWA

  MUZYCZNE HORYZONTY to impreza o dualnej formie prezentacji

  1. FESTIWAL MUZYKI NIEZALENEJ - forma zamknita

  2. FESTIWAL SCENICZNYCH DEBIUTW - forma otwarta

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru uczestnikw Festiwalu Muzyki Niezalenej oraz Festiwalu Scenicznych Debiutw

  4. Do Festiwalu Scenicznych Debiutw mog zgosi si osoby (twrcy, solici, zespoy), ktre:

  inspirowane s muzyk( dowolny gatunek muzyczny) BRAK PODZIAU NA KATEGORIE WIEKOWE

  poprawnie wypeni kart zgosze i dostarcz j do siedziby Organizatora w wyznaczonym terminie

  dostarcz wersj demonstracyjn wykonywanych utworw lub zamieszcz link do strony internetowej, gdzie zamieszczone s ich dokonania artystyczne

  5. Kady uczestnik FESTIWALU SCENICZNYCH DEBIUTW prezentuje utwory o cznym czasie do 40 minut

  6. Karty zgosze naley dostarczy do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 11 padziernika 2013 roku ( karta zgoszenia stanowi integraln cz Regulaminu)

  7. Uczestnicy docieraj na miejsce Festiwalu na wasny koszt

  8. Organizator nie odpowiada za zapewnienie zakwaterowania uczestnikw Festiwalu

  9. Uczestnicy Festiwalu s zobligowani do przestrzegania zasad bezpieczestwa i porzdku publicznego, a ponadto do przestrzegania postanowie Organizatora

  10. Sprawy nie ujte w Regulaminie rozstrzyga Organizator

 • V. ZAKRES OBOWIZYWANIA

  Niniejszy Regulamin obowizuje na terenie Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie podczas trwania Festiwalu. Osoby przebywajce na terenie imprezy podlegaj przepisom porzdkowym dotyczcym imprezy.

 • VI. BEZPIECZESTWO

  Zabrania si: wnoszenia na teren imprezy: zwierzt, napojw alkoholowych, broni wszelkiego rodzaju, przedmiotw, ktre mog by uyte jako bro lub pocisk, pojemnikw do rozpylania gazu, substancji rcych lub farbujcych, butelek, fajerwerkw, kul wieccych i innych rodkw pirotechnicznych, wchodzenia i przebywania w stanie nietrzewym oraz spoywania napoi alkoholowych wniesionych na teren imprezy, rzucania wszelkimi przedmiotami, rozdawania drukw i przeprowadzania zbirek bez zgody Organizatora, niszczenia mienia na terenie imprezy, prezentowania utworw zawierajcych hasa, ktrych treci s wulgarne, obraliwe, nawoujce do przemocy lub dyskryminacji

  Dbajc o bezpieczestwo publicznoci i uczestnikw Festiwalu Organizator zapewnia odpowiedni ilo pracownikw suby porzdkowej

 • VII. KARTA ZGOSZENIOWA

  KARTA ZGOSZENIOWA - do pobrania

DYREKTOR

MIEJSKIEGO ORODKA KULTURY W ZAMBROWIE

MARTA KONOPKA