MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO na fresk pt.
Midzy...Niebem a Ziemi

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. HONOROWY PATRONAT

  Pan Kazimierz Dbrowski - Burmistrz Miasta Zambrw

 • III. CEL KONKURSU

  9 czerwca 2013 roku (niedziela), godz. 15.00 - 18.00 Miejskie tereny zielone pomidzy ogrodem nalecym do Parafii pw. Trjcy Przenajwitszej w Zambrowie a Ksiym Laskiem (od strony rzeki).

 • IV. CEL KONKURSU

  • Ozdobienie muru znajdujcego si na miejskich terenach zielonych pomidzy ogrodem nalecym do Parafii pw. Trjcy Przenajwitszej w Zambrowie, a Ksiym Laskiem (od strony rzeki).
  • Integracja mieszkacw Zambrowa w ramach XVII Dni Zambrowa.
  • Promocja osb uzdolnionych plastycznie.
  • Rozwj postaw twrczych
 • V. KATEGORIE WIEKOWE I UCZESTNICY

  • Kategorie wiekowe:
   • - dzieci z przedszkoli,
   • - dzieci z klas I-III szk podstawowych,
   • - dzieci z klas IV-VI szk podstawowych,
   • - modzie ze szk ponadpodstawowych,
   • - osoby dorose.
  • Kada szkoa moe zgosi 1 zesp (szkoy podstawowe mog zgosi 2 zespoy - po 1 z kadej kategorii wiekowej).
  • W skad kadego zespou moe wchodzi maksymalnie 5 osb oraz opiekunowie.
  • Uczestnicy docieraj na miejsce Konkursu na koszt wasny (w przypadku osb niepenoletnich w towarzystwie opiekunw).
 • VI. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAOZENIA REGULAMINOWE

  • Warunkiem przystpienia do Konkursu jest dostarczenie do siedziby Organizatora karty zgoszenia oraz podpisanego na odwrocie, kolorowego projektu fresku, ktry ma by namalowany na murze. Projekt powinien by wykonany na sztywnym kartonie o formacie 40cm x 100cm, natomiast kady fresk bdzie mia wymiar 200cm x 500cm. W przypadku zgosze nadesanych drog elektroniczn projekt naley zapisa w formacie PDF lub JPG. Termin przyjmowania zgosze upywa w pitek 24 maja 2013 roku o godzinie 15.00.
  • Komisja powoana przez Organizatora zdecyduje o kolejnoci w jakiej freski bd rozmieszczone na murze.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w dostarczonych projektach (po wczeniejszej konsultacji z koordynatorem zespou) lub do odrzucenia prac odbiegajcych od tematu Konkursu.
  • W dniu konkursu zespoy bd musiay wykona fresk zgodnie z projektem zaakceptowanym przez komisj powoan przez Organizatora.
  • Materiay niezbdne do wykonania fresku zapewnia Organizator (pdzle, pojemniki i farby).
  • Organizator nie zapewnia odziey ochronnej.
  • Prace namalowane podczas Konkursu stan si wasnoci Organizatora.
 • VII. OCENA I NAGRODY

  • Komisja powoana przez Organizatora oceni wykonane freski biorc pod uwag:
   • zgodno wykonanego fresku ze zgoszonym wczeniej projektem,
   • estetyk wykonania,
   • poziom artystyczny.
  • Wrczenie przyznanych nagrd nastpi w dniu Konkursu o godzinie 18.00.
  • Kady zesp biorcy udzia w Konkursie otrzyma pamitkowy dyplom.
  • Zwycizcy (po jednym zespole z kadej kategorii) otrzymaj dyplomy oraz statuetki.
 • KARTA ZGOSZENIOWA