MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Dyrektor Miejskiego Ośrodeka Kultury w Zambrowie

zaprasza na

SIOSTRY WIEDŹMY

Pokaz gry aktora w masce w wykonaniu

Teatru Eksperymentalnego

Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

dnia 27.06.2012 godz. 17.00

na sali widowiskowo - kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2a