MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

TWORZYMY WIRTUALNĄ GALERIĘ PAMIĄTEK ZWIĄZANYCH Z OSOBĄ ŚW. JANA PAWŁA II Z OKAZJI JEGO 100. ROCZNICY URODZIN

Święty Jan Paweł II( Karol Wojtyła)- urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach- miasteczku w południowej Polsce, nieopodal Krakowa. Ten wybitny człowiek- polski duchowny rzymskokatolicki, a następnie biskup pomocniczy krakowski, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, papież i Święty Kościoła Katolickiego powszechnie uznawany jest za najwybitniejszego Polaka w dziejach Narodu Polskiego. To również ceniony poeta i aktor, o niezwykłych zdolnościach politologicznych i pedagogicznych, pasjonat filozofii historii oraz mistyk. Zasługi polskiego papieża w dziedzinie głoszenia potrzeby pokoju na świecie są tak bardzo cenione, że ich wydźwięk roznosi się w niewyobrażalnie szerokiej skali i będzie słyszalny jeszcze przez wiele pokoleń.

Stulecie urodzin Św. Jana Pawła II, których data przypada na dzień 18 maja 2020 roku to doskonała okazja, aby sięgnąć do najpiękniejszych wspomnień dotyczących Świętego, naszego rodaka. W rodzimym mieście Św. Jana Pawła II działa Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Mieści się w kamienicy, gdzie w młodości mieszkał Karol Wojtyła. Jak nie trudno się domyśleć to właśnie w tym wyjątkowym miejscu odnajdziemy pamiątki z życia Jana Pawła II.

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie pragnie w sposób wyjątkowy uczcić setną rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, a tym samym zachęcić Państwa do udziału w unikatowym konkursie „Wirtualna Galeria Pamiątek Związanych Z Osobą Św. Jana Pawła II Z Okazji Jego 100. Rocznicy Urodzin”.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Wirtualna Galeria Pamiątek Związanych Z Osobą Św. Jana Pawła II Z Okazji Jego 100. Rocznicy Urodzin”

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie przyłącza się do apelu o pozostanie w domu!

Aby jednak umilić Państwu czas narodowej kwarantanny zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej. Taka forma pozwoli nam i Państwu na stworzenie „Wirtualnej Galerii Pamiątek Związanych Z Osobą Św. Jana Pawła II Z Okazji Jego 100. Rocznicy Urodzin”.

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

TERMIN I MIEJSCE

 • Zgłoszenia należy przesłać do dnia 11 maja 2020 roku.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 maja 2020 roku - w dniu 100. rocznicy narodzin Św. Jana Pawła II na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie www.mokzambrow.pl
 • W związku z zaistniałą sytuacją Organizator nie będzie dostarczał/ wysyłał/ umożliwiał odbioru nagród uczestnikom.
 • Należne nagrody zostaną przyznane, gdy tylko pozwoli na to ustabilizowana sytuacja.
 • O terminie uroczystego rozdania nagród poinformujemy Państwa oddzielnym komunikatem na stronie MOK w Zambrowie

CEL KONKURSU

 • - Stworzenie „Wirtualnej Galerii Pamiątek Związanych z Osobą Św. Jana Pawła II”
 • - Kultywowanie pamięci o najwybitniejszym Polaku w dziejach historii Narodu Polskiego
 • - Zachęcenie do podzielenia się kolekcjonerską pasją związaną z pamiątkami po Ojcu Świętym Janie Pawle II
 • - Konfrontacja kolekcjonerskiego dorobku

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do wszystkich pasjonatów pamiątek związanych z osobą Św. Jana Pawła II- bez podziału na kategorie wiekowe.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

 • Na konkurs należy przesłać zdjęcie/a bądź scan/y pamiątki/ek związanych z Osobą Św. Jana Pawła II.
 • Konkursowe pamiątki, o których mowa w pkt. 1 założeń regulaminowych mogą stanowić wszelkie zdjęcia, przedmioty, znaczki pocztowe specjalnej edycji, zapisy, pamiętniki i inne pamiątki tematyczne, które można udostępnić za pomocą zdjęcia/ scanu
 • Pamiątki, o których mowa powyżej muszą pochodzić z prywatnych zbiorów kolekcjonerskich, stanowiąc własność uczestnika konkursu
 • Nie dopuszcza się kopiowania, udostępniania i upowszechniania pamiątek, które stanowią cudzą własność, bądź objęte są prawami autorskimi innej osoby.
 • Każda nadesłana pamiątka w postaci zdjęcia/ scanu musi zawierać krótki opis, historię świadczącą o okolicznościach w jakich uzyskała osobistą, być może emocjonalną wartość dla uczestnika konkursu.
  ( Przykład: chociaż jest to w istocie sprawy bardzo pożądane zgłoszenie, o ile ktoś takie oczywiście posiada, to jednak. nie musi być to np. wspólne zdjęcie ze Św. Janem Pawłem II czy przedmiot, pamiątka osobiście zdobyte. Czasem taką wartość może stanowić najdrobniejsza rzecz, która związana jest z osobistą historią tworzącą pamiątkę po Świętym- np. przekazywana z pokolenia na pokolenie, stanowiąca osobisty zbiór kolekcjonerski wynikający z głębokiej pasji).
 • Uczestnicy konkursu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi zgody na:
  • utrwalenie zdjęć/ scanów na potrzeby związane z powstaniem, organizacją i promocją Wirtualnej Galerii Pamiątek Związanych z Osobą Jana Pawła II,
  • prawo do udostępnienia na potrzeby np. mediów,
  • wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (przez Internet),
 • Zgłoszenia należy przesłać do dnia 11 maja 2020 r. na e-mail: mok.zambrow@interia.pl z dopiskiem w tytule skrótu: „Św. Jan Paweł II- pamiątki”
 • Do zgłoszeń należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych z uczestnictwem w konkursach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, a także zgodę na wykorzystanie wizerunku ( obie zgody stanowią załącznik niniejszego regulaminu). Powyższe zgody muszą być podpisane własnoręcznie przez uczestnika, bądź opiekuna niepełnoletniego uczestnika i przesłane w formie scanu/zdjęcia na wskazany powyżej e- mail.
  Oryginały podpisanych zgód należy dostarczyć do siedziby Organizatora po ustabilizowani się sytuacji związanej z wprowadzeniem stanu epidemii, a najpóźniej w dniu uroczystego wręczenia nagród.
 • Zdjęcia/scany nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 • MOK w Zambrowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zdjęć/ scanów nadesłanych na konkurs (w internecie, prasie i innych mediach).
 • W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 3 uczestników) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
 • Zgłoszenia nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą dopuszczone do Konkursu.
 • O podziale nagród przyznanych w Konkursie zdecyduje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Karta zgłoszeniowa plus RODOkarta zgłoszeniowa i rodo