MIEJSKI OŒRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH

Wyniki Konkursu

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w składzie: Ewa Jakubaszek, Marzanna Gawrych, Agnieszka Krasienkiewicz, Dariusz Kryspiniuk postanowiła przyznać.
  • I MIEJSCE:

   Koło Teatralne „WESOŁE SKRZATY” ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie
  • XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
  • II MIEJSCE:

   „AS” Specjalny Oœrodek Szkolno - Wychowawczy w Długoborzu w Długoborzu
  • XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
  • III MIEJSCE:

   Uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej w Kołakach Koœcielnych
  • XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
  • WYRÓŻNIENIE:

   Przedszkolaki z grupy XI z Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie
  • XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
  • WYRÓŻNIENIE:

   Ludowy Zespół Œpiewaczy-Stary Laskowiec ( grupa dziecięca)
  • XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
  • WYRÓŻNIENIE:

   Ludowy Zespół Œpiewaczy-Stary Laskowiec ( grupa młodzieżowa)
  • XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
 • Do udziału w XXVIII Wojewódzkim Spotkaniu Zespołów Kolędniczych, które odbędzie się 1 lutego 2015 r. w Hajnowskim Domu Kultury w Hajnówce (ul. T. Sołoniewicz 4) o godz.11:00 komisja konkursowa wytypowała:

  Koło Teatralne „WESOŁE SKRZATY” ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

FOTOREPORTAŻ

XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH Zambrów 24.01.2015r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Oœrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

  PATRONAT HONOROWY

  BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  24 stycznia 2015 roku

  Miejski Oœrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

  Poczštek Przeglšdu o godzinie 09:00 - przyjazd zespołów co najmniej na godzinę przed planowanym występem.

 • III. CEL IMPREZY

  • Kontynuowanie tradycyjnego kolędowania osadzonego w tradycji lokalnej
  • Ocena aktualnego stanu i artystycznego poziomu zespołów kolędujšcych zgodnie z tradycjš
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Przeglšd adresowany jest do: dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych.
  • Czas prezentacji dla wszystkich występujšcych zespołów (oprócz herodów) nie może przekroczyć 10 min.
  • Spektakle oceniane będš w dwóch kategoriach:
   - zgodnoœć z tradycjš
   - rekwizyty i przebrania
   - maniera wykonawcza
   - poziom i ogólny wyraz artystyczny

  • Uczestnicy docierajš na miejsce Przeglšdu na koszt własny lub instytucji delegujšcej. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia muszš być pod opiekš osoby dorosłej.
  • Spektakle oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora, a zwycięzcy zostanš uhonorowani pamištkowymi statuetkami.
  • Maksymalnie 2 zespoły zostanš wytypowane do wzięcia udziału w „XXVIII Wojewódzkim Spotkaniu Zespołów Kolędniczych”, które odbędzie się w dniu 01 lutego 2015 roku w Hajnowskim Domu Kultury
  • Dodatkowych informacji dotyczšcych Przeglšdu udzielajš pracownicy Miejskiego Oœrodka Kultury w Zambrowie pod numerem telefonu 86 / 271-27-99.
  • Karty zgłoszenia wraz z listš uczestników (w załšczeniu) należy dostarczyć do Miejskiego Oœrodka Kultury w Zambrowie w nieprzekraczalnym terminie 12 stycznia 2015 roku.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania