MIEJSKI OŒRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH

FOTOREPORTAŻ

POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZʘDOWYCH - Zambrów 2013r.
XIII POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Oœrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

  PATRONAT HONOROWY

  BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  18 stycznia 2013r. godz. 12.00

  Miejski Oœrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL IMPREZY

  • Kontynuowanie tradycyjnego kolędowania osadzonego w tradycji lokalnej
  • Ocena aktualnego stanu i artystycznego poziomu zespołów kolędujšcych zgodnie z tradycjš
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Przeglšd adresowany jest do: dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych.
  • Czas prezentacji dla wszystkich występujšcych zespołów ( oprócz herodów) nie może przekroczyć 10 min.
  • Spektakle oceniane będš według kryteriów:
   - zgodnoœć z tradycjš
   - rekwizyty i przebrania
   - maniera wykonawcza
   - poziom i ogólny wyraz artystyczny
  • Uczestnicy docierajš na miejsce Przeglšdu na koszt własny lub instytucji delegujšcej. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia muszš być pod opiekš osoby dorosłej.
  • Spektakle oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora, a zwycięzcy zostanš uhonorowani pamištkowymi statuetkami.
  • Maksymalnie 2 zespoły zostanš wytypowane do wzięcia udziału w „XXVII Wojewódzkim Spotkaniu Zespołów Kolędniczych”, które odbędzie się w dniu 03 lutego 2013 roku w Hajnowskim Domu Kultury
  • Dodatkowych informacji dotyczšcych Przeglšdu udzielajš pracownicy Miejskiego Oœrodka Kultury w Zambrowie pod numerem telefonu 86 / 271-27-99.
  • Karty zgłoszenia wraz z listš uczestników8. (w załšczeniu) należy dostarczyć do Miejskiego Oœrodka Kultury w Zambrowie w nieprzekraczalnym terminie 11 stycznia 2013 roku.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania