MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POTYCZKI TEATRALNE

HARMONOGRAM POTYCZEK

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
zaprasza do obejrzenia
POTYCZEK TEATRALNYCH

 • 21 marca 2015 roku - SOBOTA

 • PRZEDSZKOLAKI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 „BIEDRONKI”

  Inscenizacja słowno- muzyczna do wiersza pt. „Rzepka” Juliana Tuwima

  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
 • GRUPA TEATRALNA „PIĄTKA” Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie

  „Królewna Śnieżka” w nowej odsłonie. Przedstawienie wzbogacone w elementy, które nie występują w książce

  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
 • ZESPÓŁ TEATRALNY „AS” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

  „Romek i Julka”

  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
 • Grupa Teatralna z POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA W ZAMBROWIE

  „Czerwony kapturek” w kabaretowym scenariuszu

  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
 • GRUPA TEATRALNA „OGNIKI” Szkoła Podstawowa Nr3 w Zambrowie

  „W wesołym świecie Jana Brzechwy”

  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 21 marca 2015r.
 • 22 marca 2015 roku - NIEDZIELA

 • „GWIAZDECZKI Z PRZEDSZKOLA NASZYCH MARZEŃ” Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Starym Zakrzewie

  Inscenizacja wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”

  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
 • KOŁO TEATRALNE „SUPEŁEK” Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie

  „Kopciuszek”

  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
 • „PAPROTKI” Publiczna Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej

  „Czerwony kapturek” W unowocześnionej wersji

  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
 • KOŁO TEATRALNE „SUPEŁEK” Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie

  „Kopciuszek”

  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
 • „PAPROTKI” Publiczna Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej

  „Rzepka”- słowno- muzyczna prezentacja „Rzepki” Juliana Tuwima

  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
 • TEATR FORM RÓŻNYCH

  Program satyryczno- biesiadny

  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
  POTYCZKI TEATRALNE. MOK Zambrów dnia 22 marca 2015r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  21-22.03.2015 roku, od godziny 10.00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. POTYCZKI TEATRALNE - co to takiego?

  • Potyczki Teatralne służą integracji osób zainteresowanych teatrem. Bazą dla takiej integracji jest nieskrępowana zabawa wyzwalająca w uczestnikach potrzebę tworzenia i prezentowania swojej twórczości.
  • Potyczki Teatralne to przede wszystkim zaproszenie do wspólnej zabawy w teatr. Oczekujemy na prezentacje w dowolnej formie scenicznej (od teatru żywego planu, kabaretu, programu estradowego, przedstawienia kukiełkowego do teatru jednego aktora). Ta dowolność formy jest zachętą do poszukiwań oryginalnej wypowiedzi scenicznej.
  • W Potyczkach Teatralnych rywalizacja zastąpiona jest formą swobodnej prezentacji. Nasza impreza daje możliwość przedstawienia swoich osiągnięć szerokiemu audytorium oraz nawiązania kontaktów z innymi grupami teatralnymi.
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Potyczki Teatralne adresowane są do:
   • - dzieci z przedszkoli,
   • - dzieci ze szkół podstawowych,
   • - młodzieży z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
   • - osób dorosłych.
  • W Potyczkach Teatralnych mogą brać udział:
   • - zespoły kierowane przez nauczycieli i profesjonalnych instruktorów teatralnych,
   • - zespoły amatorskie,
   • - twórcy niezrzeszeni.
  • Każdy zespół biorący udział w Potyczkach Teatralnych otrzyma pamiątkowy dyplom.
  • Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
  • Kartę zgłoszenia (w załączeniu) należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego 2a do dnia 09 marca 2015r.
  • Każdy zespół ma obowiązek dokonania w karcie zgłoszenia wstępnej rezerwacji dnia występu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tej rezerwacji o czym powiadomi telefonicznie opiekuna zespołu.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  Karta zgłoszeniowa